Psikolog

43 Uzman
Psikolog
Geri Dön

Online Psikolog Nedir? 

Online psikolog; genel bir ifadeyle çevrimiçi şekilde destek sunan psikolog olarak tanımlanabilir. Bu psikologlar, ilgili merkezlerde hizmet sunan psikologlardan farklı değildir. Bu psikologlar, tıpkı yüz yüze şekilde çalışan psikologlar gibi psikoloji alanına dair eşit oranda mesleki eğitim ile becerilere sahiptir.

Online psikolog, lisansüstü ve süpervizyon eğitimlerini aldıktan sonra hastalara terapi desteği vermeye başlar. Bu psikologlar, yüz yüze şekilde destek olunabilen konuların büyük kısmında çevrimiçi olarak danışanlarına psikolojik açıdan destek sağlayabilir.

Bu psikologlar; danışanları için en iyi tedavi tekniğini belirlemek adına karşısındaki kişinin nasıl düşündüğüne, hissettiğine ve davrandığına dair bilgi alabilmek amacıyla bazı psikometrik testler uygulayabilir. Sonuçlara göre de danışanlarını yorumlayabilir. Ardından ilgili kişinin karşılaşmış olduğu sorunları ele alma noktasında genel olarak konuşma terapisi şeklinde uygulanan psikoterapi yöntemini kullanır.

Online Psikolog Hangi Hizmetleri Sunar? 

Online psikolog kapsamında pek çok farklı hizmetten söz etmek mümkündür. Kişiler, akla gelebilecek pek çok psikolojik sorun için çevrimiçi terapi hizmeti alabilir. İntihar dışında hemen her alanda online şekilde hizmet almak mümkündür. Bu hizmetlerden kısaca söz edilebilir. 

Depresyon 

Depresyon; sürekli şekilde üzüntü ya da ilgi kaybına sebebiyet veren bir tip duygu durum bozukluğu olarak tanımlanır. Ayrıca klinik depresyon veya majör depresif bozukluk şeklinde de ifade edilir. Depresyon, online psikolog çevrimiçi terapi alanında en fazla destek istenen konulardan biridir. 

Bipolar Bozukluk 

Bipolar bozukluk; bir diğer isimle manik-depresif bozukluk olarak anılır. Kişilerin enerjisi, ruh hali ve konsantrasyonu üzerinde rol oynar. Aynı zamanda günlük şekilde yapılan aktivitelerin yerine getirme becerilerini büyük oranda etkileyen bir çeşit psikolojik-psikiyatrik rahatsızlıktır. 

Anksiyete 

Anksiyete; diğer bir adıyla kaygı bozukluğu şeklinde ifade edilen psikolojik rahatsızlık türüdür. Günlük hayatta pek çok insanın ara sıra anksiyete yaşaması normal bir durumdur. Bu durumla nasıl baş edeceğini ya da ne şekilde davranacağını bilemeyen kişiler online terapist desteği alabilirler. 

Ölüm Korkusu 

Pek çok insan, bazı zamanlarda ölüm korkusu yaşar. Ancak bazı insanlar için ölüm korkusu, baş edilemeyecek kadar zorlayıcı bir süreç haline gelir. Hatta insanların günlük yaşamını dahi ciddi oranda etkiler. 

Panik Atak

Panik atak; hem ani hem düzenli şekilde panik ya da korku duygularının etkisi altında kalınan bir çeşit anksiyete bozukluğudur. Pek çok insan, bazı zamanlarda endişe ve panik gibi duygular yaşayabilir. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk 

Obsesif kompulsif bozukluk; mantık dışı olduğunun bilinmesine rağmen zihni sürekli halde meşgul eden ve çoğu zaman kontrol altına alınamayan düşüncelerden kaynaklı sıkıntıların yok olması için bazı hareketleri çok kez yapmak biçiminde görülen psikiyatrik bozukluktur. Online terapi tavsiye ve önerileri arasında bu rahatsızlığa denk gelmek mümkündür. 

Histerik Kişilik Bozukluğu 

Histerik kişilik bozukluğu; genel olarak yetişkinliğin ilk dönemlerinde kendini gösteren, aşırı oranda duygusal olup dikkat çekmek ve çevresindeki kişiler tarafından onay arama ihtiyacı ile ortaya çıkan kişilik bozukluğu şeklinde tanımlanır. 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu 

Antisosyal kişilik bozukluğu; başka insanlara aldırmama ve toplumun belirlediği kurallara uymama gibi ifade edilen agresif davranışlar şeklinde tanımlanır. Bu tarz bir kişilik bozukluğu bulunan kişiler, sıklıkla ciddi suçlar işlerken bu davranışlarından da pişmanlık duymaz. Dolayısıyla bu sorunu yaşayan kişilerin tedavi edilmesi ve destek alması gerekir. 

Duygudurum Bozukluğu 

Duygudurum bozukluğu; kişilerin duygusal durumlarını etkileyen bir ruhsal bozukluktur. Uzun süreli şekilde aşırı oranda mutluluk, aşırı düzeyde üzüntü ya da her iki durumun beraber yaşandığı bir bozukluktur. 

Asperger Sendromu

Asperger sendromu; bir grup nörolojik bozukluk şeklinde ifade edilen otizm spektrum bozuklukları grubunun farklı alt çeşidini oluşturan sağlık sorun olarak tanımlanır. Günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için söz konusu sorunun çözülmesi gerekir. 

Aleksitimi

Aleksitimi, aynı zamanda duygu körlüğü şeklinde de tanımlanır. Duyguları tanımlayıp açıklama noktasında subklinik yetersizlik ile karakterize halde olan bir kişilik oluşumudur. Online psikolog hizmetleri kapsamında bu sorun da yer alır. 

Öfke Kontrol Bozukluğu 

Öfke kontrol bozukluğu; kişilerin hem sözlü hem de fiziksel şiddet gibi öfke belirtilerini kontrol edemeyip bu belirtilerin tehlikeli sonuçlar doğurması olarak tanımlanır. 

Paranoid Kişilik Bozukluğu 

Paranoid kişilik bozukluğu bulunan kişilerin sürekli şekilde güvensizlik hissetme ve başkalarına karşı oluşan şüpheleri vardır. Başkalarının kendilerini küçümseme, tehdit etmeye ya da zarar vermeye çalıştığına inanırlar. Bu sorun için psikolojik destek alınması gerekir. 

Mizofoni

Mizofoni; seslere karşı aşırı oranda hassasiyet şeklinde tanımlanır. Bu sorun, bazı tıp kaynaklarında seçici ses duyarlılığı sendromu şeklinde de geçer. Bu sorunu yaşayan kişilerin günlük yaşamlarına devam edebilmeleri için online terapi tavsiye edilir. 

Uçak Korkusu 

Uçuş fobisi ya da uçak korkusu; uçma eylemi veya düşüncesine karşı belirli oranda bulunan aynı zamanda kendini tekrarlayan korku düşüncesine denir.

Online Terapi Seansı Nasıl Alınır? 

Online terapi seansı için öncelikle randevu almak gerekir. Terapi için tercih edilecek online psikolog ile görüşme yapılarak randevu almak mümkündür. Bu görüşme neticesinde hem terapist hem de danışan ortak bir saat belirleyip terapi gerçekleştirilebilir.

Online Terapi Görüşmeleri Nereden Gerçekleştiriliyor? 

Online terapi görüşmeleri, fiziksel açıdan terapiye gidilmesinin mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir. Belli bazı platformlar üzerinden görüntülü şekilde yapılır. Günümüzde online terapi hizmetleri sıklıkla Skype ve Zoom üzerinden gerçekleştirilse de Facetime, Google Meet veya WhatsApp gibi uygulamalar da kullanılmaktadır.

Mobil Cihaz Üzerinden de Terapi Görüşmeleri Sağlanabilir mi? 

Online terapi ile yüz yüze gerçekleştirilen terapi arasında hiçbir fark yoktur. Kameranın kişilerin görülebildiği ölçüde, internet hızının stabil ve fiziksel şartların da yeterli olması durumunda online terapi almak mümkündür. Terapi için tercih edilen uygulamaların mobil cihazlarda yüklü olması sonucunda, telefon ya da tablet gibi aygıtlar ile online terapi alma şansı vardır. 

Terapi Süreci Ne Kadar Sürer? 

Terapi süreci, konuya göre farklılık gösterir. Genel olarak online terapi süreçleri 4 seans boyunca devam eder. Online terapi seansları ise ortalama 40 ya da 50 dakika kadar sürer. Bu zaman dilimi, bütün dünya genelinde kabul gören bir kural halindedir. Ayrıca yüz yüze terapilerle de birebir aynıdır.

Online Terapi Hizmeti Almalı mıyım? 

Yüz yüze şekilde kurulan iletişimde hem jestler hem de mimikler, durumu ekstra kolaylaştırır. Bu sayede kişilerin birbirini daha iyi şekilde anlamasına yardımcı olur. Yüz yüze iletişim, hem iyileştirici hem terapötik ilişki açısından da son derece önemlidir. Online terapiler de geleneksel terapiler ile tüm açılardan aynı işleve ve iyileştirici etkilere sahiptir. Kişiler, herhangi bir sorun yaşamaları durumunda güven içinde online terapi hizmeti alabilirler. 

Online Terapi Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Online terapi hizmeti alırken seçilecek terapistin hangi alana dair uzmanlaşmış olduğunu öğrenmek, kişilere büyük fayda sağlar. Çünkü bir terapistin hemen her konuda uzman haline gelmesi, pek mümkün değildir. 

Danışmanlık sürecinde dikkat edilecek bir diğer faktör de terapistin hangi ekol kapsamında çalıştığı olabilir. Terapistin, belli bir ekolü benimsemesine dikkat etmek gerekir. Her ekolün hem yöntemi hem de süresi farklılık gösterebilir. Bu nedenle kişilerin beklentilerini karşılamayabilir.

Online Terapi Almak Faydalı mıdır? 

Online terapi almak, pek çok açıdan faydalı ve avantajlı bir durumdur. Bu fayda ve avantajlardan kısaca şu şekilde söz etmek mümkündür:

 • Çekingenlik sorunu ortadan kalkar. 
 • Yüz yüze hizmete oranla daha ekonomiktir. 
 • Ev konforunda hizmet almak mümkündür. 
 • Hemen her yerden seansa katılma olanağı vardır. 
 • İptal etme süreci, son derece kolaydır. 
 • Tek seanslık görüşmeler için ideal bir alternatiftir. 
 • Hastalık gibi durumlar, seans almaya engel olmaz. 

Online Terapinin Yüz Yüze Terapiden Farkı Nedir? 

Online terapi ile yüz yüze terapi yöntemleri arasındaki tek temel fark; seansların uygulanma şeklidir. Yüz yüze terapi, çoğunlukla terapistin ofisinde gerçekleşir. Online terapi ise internet üzerinden ve görüntülü konuşma uygulamaları ile gerçekleşir. Terapist ve danışan; Skype gibi görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden bir araya gelir. Her iki yöntemde de elde edilen sonuçlar ile seans yapıları aynıdır. 

Terapinin İşe Yaradığı Nasıl Anlaşılır? 

Terapi sürecine başladıktan bir süre sonra hastaların kendilerini ilk zamanlarda oldukları durumla karşılaştırmaları gerekir. Yaşanılan durumlarda hafifleme olup olmadığına bakmak gerekir. Bu analizler, bir sonuç elde edilmesine katkı sağlar. Her insanda iyileşme süreci ve süresi farklı olabilir. Dolayısıyla bu durum kişiye göre de değişim gösterir.

Alınan terapinin işe yaradığını gösteren durumlardan biri; kişilerin kendilerine dair farkındalıklarının ve iç görülerinin artmaya başlamasıdır. Bu durumda kişilerin davranışlarında ya da belirtilerinde azalmalar dahi gözlemlenebilir. Bir diğer yol da duygular ile kurulan ilişkilere bakılmasıdır.

Terapi Görüşmeleri Kayıt Altına Alınıyor mu? 

Online terapi sürecindeki hiçbir seans kayıt alınmaz. Bu süreçte gizlilik; hem hastaların hem de başvurdukları uzmanın hukuki ve en mahrem hakkıdır. Yasal olmayan yollar ile kayıt alan kişiler hakkında da hukuki işlemler başlatılır.

Online Terapi Kimler için Uygun Değildir? 

Online terapi hizmetinin uygun olmadığı yani online terapi yapılmasının uygun görülmediği bazı gruplar vardır. Bu kişiler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • İntihar etme düşüncesi olanlar, 
 • Kendisine zarar veren kişiler, 
 • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı olanlar, 
 • Halüsinasyon ya da sanrılar gören kişiler. 

Online Psikolog Ücretleri Ne Kadardır? 

Online psikolog ücretleri, bazı kapsamlar bakımından farklılık gösterebilir. Dolayısıyla net bir rakam vermek mümkün değildir. Ancak online terapi seansları, yüz yüze terapi seanslarına oranla son derece uygundur. Kidolog.com'da online psikolog ücretleri 349 TL şeklindedir. Düzenlenen kampanya kapsamında bu ücret şu anda 249 olarak belirlenir. 

Online Psikolog ve Terapi Konusunda Neden Kidolog Tercih Edilmelidir? 

Kidolog.com; psikolog ve terapi konusunda en avantajlı seçimler arasında ilk sıralarda yer alır. Site üzerinde yer alan bütün uzmanların e-devlet tarafından onaylanmış olan diploma ve sertifikaları alınır. Sonrasında bu belgeler kontrol edilir. Ardından uzmanlar ile birebir şekilde görüşmeler sağlanır. Uzmanlar; hem etik bilgi hem de deneyim açısından değerlendirilerek sisteme dahil edilir. 

Kidolog.com ile online terapi randevusu alma ve iptal etme gibi süreçler de basit biçimde halledilir. Aynı zamanda ödeme yöntemleri de son derece güvenilirdir.