Umutsuzluk

24 Uzman

Geleceğe dair beklentilerimizin olumsuz yönde olduğu duygusal durumdur.