Sütün Sağılması ve Saklanma İhtiyacı

6 Uzman

Anneye süt sağma tekniklerinin öğretilerek süt sağımının gerekli/gereksiz olduğu durumların öğretilmesi ve anne sütünü saklama koşullarının ebeveyne öğretilmesidir.