Sütün Az/Normalden Fazla Gelmesi

6 Uzman

Yetersiz süt kriterleri ve nedenlerini bulmak ve önlemeye çözümlemeye yönelik ya da fazla süt üretimi kriterleri ve nedenlerini bulmak ve önlemeye çözümlemeye yönelik uygulanan tekniklerdir.