Stresle Baş Edebilme

30 Uzman

vücudun kaygı yaratan durumlarla mücadele edebilmesidir.