Sistemik Aile Terapisi

14 Uzman

Temelinde ailedeki ilişki örüntüsünün döngüsel olduğu ve bireyin bu döngüsel ilişkiyle beraber ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır.