Psikoonkoloji

4 Uzman

 ilk olarak kanser hastalığının ortaya çıkmasında psikolojik ve davranışsal faktörlerin rolünü araştırır. Ardından kanser hastalarının tanı, tedavi ve hastalığın ileri evrelerinde yaşadığı çeşitli ruhsal ve davranışsal tepkileri değerlendirir.