Okula Hazırlık-Uyum-Oryantasyon

32 Uzman

Çocuğun okul yaşamına alıştırılabilmesi için gerekli ev düzeninin oluşturulması ve kurallarının okul, okul sorumluluklarına uygun şekilde programlanmasıdır.