Okula Başlama İle İlgili Gelişimsel Değerlendirme ve Danışmanlık

31 Uzman

Çocuğun gelişimsel açıdan hazır bulunuşluğunun değerlendirilmesi ve okula başlama hakkında karara varılmasıdır.