Motivasyonel Görüşme

22 Uzman

Davranış değişikliği yaratmak amacıyla danışan odaklı, direktif bir danışmanlık biçimidir.