Mobbing

13 Uzman

Mobbing  bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması.