MMPI Testi Uygulama ve Yorumlama

19 Uzman

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, yetişkin kişiliği ve psikopatolojinin standartlaştırılmış bir psikometrik testin yorumlanması kısmıdır.