Korkularla Baş Edebilme

25 Uzman

Korku uyandıran durum veya nesneden kaçmama kararı almak korkuyla mücadelede ilk ve en önemli adımdır.