Konuşmada Gecikme

27 Uzman

Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönemde, yeterli dil gelişimi becerisinin olmaması, konuşması, kelimesi yaşından beklenenden geri olma durumudur.