Kanser Sürecindeki Bireyler ve Yakınlarıyla Terapi

9 Uzman

Psiko-onkoloji; ilk olarak kanser hastalığının ortaya çıkmasında psikolojik ve davranışsal faktörlerin rolünü araştırır. Ardından kanser hastalarının tanı, tedavi ve hastalığın ileri evrelerinde yaşadığı çeşitli ruhsal ve davranışsal tepkileri değerlendirir.