Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları

12 Uzman

Cinsel istek bozuklukları (azalmış cinsel istek, tiksinti). Sübjektif cinsel uyarılma bozukluğu.