Gelişim Bozuklukları

32 Uzman

Erken çocukluk döneminde başlayan psikiyatrik bozukluklardır. Otizm Spektrum Bozukluğu, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.