Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Önerileri

35 Uzman

Çocukların sosyal-duygusal, ince- kaba motor, bilişsel ve dil gelişimi alanlarını oyunla desteklemesi, oynarken öğrenmelerini ve gelişimlerinin sağlanmasıdır.