Gebelikte Besin Güvenliği

11 Uzman

Gebe yediği besinin güvenliğine dikkat etmediği takdirde güvenli olmayan gıda alındığında plansenta yoluyla bebeğe geçebildiği ve bebekte de sinir sisteminin gelişiminde olumsuz etkiler çıkabilir.