Etkili Ders Çalışma Teknikler

21 Uzman

Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan, zamanın planlı bir şekilde kullanılıp ders dışı etkinliklerin göz ardı edilmediği çalışma biçimine verimli ders çalışma denir.