Ergoterapist

Ergoterapist Nedir? 

Ergoterapist, aynı zamanda ergoterapi uzmanı olarak da bilinir. Ergoterapi uzmanı; hem kişilerin hem toplulukların arzu ettikleri, gereksinim duydukları ayrıca kendilerinden beklenen hareketleri yapabilme yetilerini geliştirip aktiviteyi ya da çevreyi, söz konusu kişilerin katılımını daha iyi düzeyde sağlayabilmek adına düzenleme üzerine çalışmalar yürütür. Ergoterapi bölümünden mezun olup ergoterapist unvanı alabilmek için ise görülmesi gereken eğitim süresi 4 yıl şeklindedir. Söz konusu bölüm, üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisindedir. Başarılı bir şekilde eğitim gördükten sonra ergoterapi uzmanı olmak mümkündür. 

Ergoterapi Çeşitleri Nelerdir? 

Ergoterapi; kişilerin yaşam kalitesini artırmayı hedef alan uygulamaları kapsar. Bu noktada farklı uygulama çeşitleri vardır. Ergoterapi ne demek, çeşitleri nelerdir sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

 • Psikiyatrik ergoterapi: Hastaların ihtiyaçları kapsamında uygulanır. Aynı zamanda psikolojik açıdan da rahatlamasına olanak tanır.
 • Mesleki ergoterapi: Genel olarak engelli kişilerin istihdama katılım sürecinde uygulanır. Söz konusu çalışmaların olumlu taraflarını yansıtır. 
 • Toplum temelli ergoterapi: Özel durumlarından ötürü temel hizmetlere ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan kişilerin topluma yeniden katılımını amaç edinen bir uygulamadır.
 • Bilişsel ergoterapi: Beyinden kaynaklı olan nörolojik tip hastalıklarda ve dış kaynaklı beyin hasarları sebebiyle hastaların günlük yaşamını fiziksel olarak rahatlatma amacıyla uygulanan multidisipliner bir tekniktir.
 • Geriatrik ergoterapi: Çoğu zaman yaşlılıktan kaynaklı meydana gelen, hem fiziksel hem zihinsel işlevleri doğrudan etkileyen hastalıklar sebebiyle yapılan bir uygulamadır. Genel olarak Parkinson, demans ya da alzheimer gibi beyinden kaynaklı rahatsızlıkların bulunduğu kişilere uygulanır.
 • Pediatrik ergoterapi: Hem büyümeyi hem de gelişmeyi etkileyen rahatsızlıklara sahip olan çocukların günlük aktivitelerinde olumsuz durumlar yaşamamaları adına uygulanır. Bu uygulama, özel eğitimler ile yapılır. 

Pediatrik Ergoterapi Nedir? 

Pediatrik ergoterapi; ergoterapi eğitimi kapsamında çocukluk çağına yönelik ilgi ve çalışma alanlarını kapsar. Pediatrik ergoterapi; çocukların öz bakım süreçlerinden oyun, eğitim ve diğer pek çok aktiviteleri için gerekli olan becerileri geliştirmeyi amaç edinir. Bu sayede onların toplumsal rolünü tam anlamıyla ve bağımsız şekilde yerine getirmelerini hedefler.

Pediatrik ergoterapistler, çocuklardaki normal gelişime olabilecek algısal, duyusal, bilişsel, motor, psikolojik ve sosyal faktörleri objektif şekilde düzenlenen testler ile değerlendirir. Bu testler ile elde edilen sonuçlar kapsamında göre çocuklara özel müdahale programları oluşturulur.

Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri Nelerdir? 

Ergoterapi çalışma alanları, son derece kapsamlıdır. Çocuklarda ruh sağlığının doğru biçimde değerlendirilmesi, onların gelişim dönemlerindeki detayların iyi şekilde bilinmesine bağlıdır. Çocukluk dönemi; bazen korku, kaygı, yoksunluk ve mutsuzluklarla dolu olabilir. Bu noktada ergoterapistler ayrıntılı psikiyatrik muayene ve psikolojik testler yapar. Ardından da sorunun türüne göre bazı tedavi çeşitlerini uygular. Bu tedavi çeşitleri arasında bireysel psikoterapi, oyun terapisi, grup terapisi ve ilaç tedavileri yer alır.

Çocuklar İçin Yardımcı Olabilecek Stratejiler Neler Olmalıdır?

Çocuklara yardım olacak stratejiler uygulamak; onların doğumdan itibaren gelen bazı hastalıkların haricinde daha sonra ortaya çıkan kas iskelet bozuklukları ya da nörolojik sorunların sebebiyet verdiği fiziksel, duygusal, zihinsel ve algısal bozuklukların sınırlarını minimum düzeye indirgemeyi amaç edinir.

Bu noktada uygulanacak tedavi, çocukların günlük yapacakları işleri koruyup geliştirme temeline dayalıdır. Tedavi esnasında çocukların korkmamaları ve kendilerini sıkmamaları ön planda tutulur. Tedaviler, çoğu zamanda oyun şeklinde planlanıp uygulanır.

Pediatrik rehabilitasyon ise son derece geniş bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Hekimlerin haricinde fizyoterapist, ergoterapist, odyolog, psikolog, dil ve konuşma terapisti gibi çeşitli alanlarda uzmanlar ile hareket edip rehabilite süreci mümkün olabilir. 

Fiziksel Ergoterapi Nedir? 

Ergoterapi, insanların günlük görevlerini ya da mesleklerini yapmaları konusunda büyük oranda yardımcı olmak şeklinde tanımlanır. Bir hastalık varsa ya da herhangi bir yaralanma söz konusu ise; ergoterapistler insanların hayatını kolaylaştırır işlerini güvenli biçimde yapmalarını sağlamak adına yardımcı cihazlardan faydalanır. Bu cihazlar, kişilere özel şekilde tasarlanır. Aynı zamanda cihazın nasıl kullanılacağı da hastaya anlatılır. Bu sayede fiziksel ergoterapi daha rahat bir süreç haline gelir. 

Toplumsal Ergoterapi Nedir? 

Ergoterapistler, her yaş grubunda yer alan insanın gün içerisinde yapmaları gereken aktivitelerini doğru biçimde tamamlamalarına imkân tanır. Aynı zamanda kişilerin topluma katılmalarına da büyük oranda destek olur. Bununla beraber iyi bir yaşam kalitesi yakalamalarına olanak sağlar. Tüm bunların yanı sıra özel durumu bulunan kişileri topluma kazandırmayı amaç edinen bir ergoterapi uygulama alanıdır. Bu terapi çeşidi aynı zamanda duyu bütünleme egzersizleri olarak da tanımlanır. 

Bilişsel Ergoterapi Nedir? 

Bilişsel beceriler; yaşamın her alanında büyük oranda etkilidir. Günlük yaşamda karar verme ya da problemleri çözme gibi eylemlerin yanı sıra hafıza ve dikkati dahi büyük ölçüde etkiler. Genel olarak doğuştan gelen ya da sonradan oluşan bu bilişsel sorunlar, ilk etapta ergoterapistler tarafından kapsamlı biçimde değerlendirilir. Hastalara uygun olan ve bilişsel becerileri destekleyen aktivitelerin bulunduğu bir tedavi programı oluşturulur. Ardından da uygulanmaya başlanır. Bu uygulamalar ile kişilerin dikkat, hafıza ve iletişim becerilerinin ekstra oranda artırılması amaç edinilir.

Ruh Sağlığı Ergoterapisi Nedir? 

Ergoterapistler, aynı zamanda mental sağlığında sorun yaşayan kişilere de yardımcı olur. Bu kişiler arasında şizofreni, Bipolar ya da davranış bozuklukları gibi sorunlar yaşayanlar yer alır. Bu kişilerin iş ortamları başta olmak üzere sosyal hayatları, yaşam becerileri ve serbest zamanlarında kendilerini büyük oranda geliştirmelerine yardımcı olmak amaç edinilir. Tüm bu eylemler sayesinde söz konusu kişilerin topluma yeniden kazandırılması hedeflenir. Bu uygulamalar ile hastaların davranışları kapsamlı biçimde gözlemlenir. Bu gözlemler kapsamında hem terapi hem de tedavi için bir plan oluşturulur.

Ergoterapi Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir? 

Ergoterapist olmak için öncelikle bazı eğitimlerin alınması gerekir. Ergoterapi uzmanı olabilmek için üniversitelerin dört yıl eğitim veren Sağlık Fakültelerinin Ergoterapi bölümlerinden mezun olunması gereklidir. Ergoterapi bölümlerinde eğitim alınırken Fizyoloji, Anatomi, Sosyoloji ve Psikoloji gibi önemli dersler verilir. Bununla beraber ergoterapi uzmanı olmak isteyen kişiler, eğitimleri sırasında sanat ve felsefe alanlarında da önemli dersler alırlar.

Sağlık alanında pek çok farklı ders alan ergoterapi uzmanları için eğitim süreci, aslında yaşam boyu aktif biçimde devam eder. Çünkü bu kişilerin kendilerini sürekli şekilde yenileyip güncel yaklaşımları da yakından takip etmeleri gerekir. İyi bir ergoterapi uzmanı olabilmek için bu mesleği, gönülden sevmek, son derece önemlidir. Türkiye genelinde fazla yaygın olmayan bu meslek dalında gayet iyi şekilde eğitim alıp bir yandan da doğru çalışmalar yapmak fazlasıyla önemlidir.

Ergoterapistler Hangi Hizmetleri Sunar? 

Sağlık Fakültesi Ergoterapi bölümlerinden mezun olan ergoterapi uzmanlarının söz konusu mesleğe dair hem görevleri hem de sorumlulukları bulunur. Ergoterapi kimlere uygulanır sorusundan önce ergoterapi uzmanı ne yapar sorusuna cevap vermek gerekir. Ergoterapistler, hastaları tekrardan yaşama kazandırmak amacıyla ruhsal dünyalarını mevcut durumlarının tespitini yapar. Bunların yanı sıra kişilerin yaşam kaliteleri de büyük oranda arttırmayı hedef alır.

Ergoterapi uzmanlarının en önemli özellikleri arasında kişilerin bağımlılık düzeylerini ölçmek yer alır. Çünkü kimi zaman insanları hayattan uzaklaştıran sebeplerin pek çoğu farklı bağımlılıklar olabilir. Ergoterapist uzmanı da kişilerin bu bağımlılıklarını tespit eder. Ardından da bu bağımlılıklara yönelik bazı çalışmalar yapar. Hayattan kopmuş olan kişilere yönelik birtakım adımlar ile uygun terapiler uygulanır. Bu terapilerin içeriği ise kişilere göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla ergoterapistler her bireyi ayrı şekilde değerlendirir.

Ergoterapi uzmanlarının ilgilendiği vakalar çoğu zaman ruhsal ya da fiziksel çöküntü durumlarında ortaya çıkar. Kişilerin yaşamdan kopma nedenlerine göre birtakım tedavi yöntemleri uygulanır. Ergoterapi uzmanı, bu noktada bireysel terapiler uygular. Aynı zamanda bazı aktivitelerde de yer alırlar. Hastaların hayatlarına dönüp sosyal yaşama katılabilmeleri adına onları teşvik edebilecek bazı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu sayede bireysel yaşam kalitesi de son derece yüksek bir düzeye çıkarılır.

Ergoterapi Uzmanı Desteği Nasıl Alınır? 

Ergoterapi uzmanı desteği, hem online hem de yüz yüze şekilde alınabilir. Öncelikle kişilerin kendileri ve görüşecekleri uzman için müsait bir zaman dilimi belirlemelere gerekir. Bu noktada online seanslar, yoğun rağbet görür. Hastalar, ev ortamlarında kendilerine iyi geleceklerini düşündükleri bir uzman ile rahat biçimde iletişim kurabilirler. Online randevular; telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinde yapılabilir. Görüntülü görüşme uygulamalarından biri ile destek alınabilir. 

Ergoterapist ile Görüşmeler Nasıl Gerçekleştirilir? 

Ergoterapist görüşmeleri, online ya da yüz yüze şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durum tamamen bireylerin tercihine bağlıdır. Online ergoterapi seansları, son dönemlerde yoğun rağbet görür. Fiyat bakımından da avantaj sunan online evde ergoterapi seansları, pek çok farklı ortamda yapılabilir. Bunun için Skype, Zoom, Facetime ya da Whatsapp gibi uygulamaların cihazlara yüklü olması yeterlidir. 

Ergoterapist Danışmanlık Süreci Ne Kadar Sürer? 

Özellikle çocuklarda ergoterapi seansına olan ihtiyacın belirlenip değerlendirilmesi, aynı zamanda çocuğun performansının da tespit edilmesi adına en az üç seans sürer. Yapılan değerlendirmelerin sonunda aileye de söz konusu süreç ile ilgili kapsamlı biçimde bilgi verilir. Aynı süre aslında yetişkinler için de geçerlidir. Seansların ekstra uzaması ise kişilerin durumuna göre şekil alır. 

Ergoterapist Terapi Hizmeti Almalı mıyım? 

Ergoterapi; herhangi bir sağlık sorunundan dolayı vücudun hem yapısında hem de işlevlerinde bozukluklar olan kişilere uygulanabilir. Aynı zamanda kültürel ya da sosyal azınlık gruplar sebebiyle toplumdan dışlanan katılım oranı kısıtlanmış olan bütün kişilere uygulanır. Söz konusu durumları yaşayan kişiler, ergoterapist terapi hizmeti alabilirler. 

Ergoterapist Terapi Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Ergoterapist terapi hizmeti alırken öncelikle kişilerin, sorunlarının ne olduğunu bilmeleri gerekir. Bu sayede kendilerine iyi gelecek ergoterapi uzmanını da daha kolay biçimde bulabilirler. Aynı zamanda görüşme yapılacak ergoterapi uzmanının da deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. 

Ergoterapist Desteği Almak Faydalı mıdır? 

Ergoterapi; bilişsel, fiziksel ya da duyusal sorunları bulunan her yaştan insana yardımcı olan kapsamlı bir sağlık hizmeti dalıdır. Ergoterapi uzmanı; özellikle çocukların daha keyifli bir şekilde oynamalarına yardımcı olur. Bununla beraber okul performanslarını büyük ölçüde geliştirip günlük aktivitelerinde de yardımcı olur. Tüm bunların yanı sıra hem özgüvenlerini hem başarma duygularını da büyük oranda artırır.

Ergoterapist Desteğinin İşe Yaradığı Nasıl Anlaşılır? 

Ergoterapist desteğinin işe yarayıp yaramadığını tespit etmek için öncelikle biraz zamana ihtiyaç duyulur. Bu desteği alan kişilerde birden bire değişim meydana gelmez. Zaman içinde olumlu duyguların baş gösterdiği görülür. Bu şekilde terapinin iyi gelip gelmediğini anlamak mümkün olur. 

Ergoterapist Danışman Desteği Kimler İçin Uygun Değildir? 

Ergoterapist danışman desteği, hemen her yaş grubundan kişi için uygundur. Bu noktada kısaca şu şekilde bir listeleme yapmak mümkündür;

 • Büyüme ve davranış bozuklukları bulunan çocuklar, 
 • Merkezi sinir sistemi hastalığına maruz kalan kişiler, 
 • Psikiyatrik tedavi görenler, 
 • Genetik hastalığı olanlar, 
 • Motor fonksiyon sorunları yaşayanlar, 
 • Romatizmal hastalıkları bulunanlar, 
 • İskelet yapısında sorun olanlar, 
 • Doğuştan fiziksel ya da zihinsel engelliler, 
 • Ortopedik sorunlar yaşayanlar. 

Ergoterapist Danışmanlarının Ücretleri Ne Kadardır? 

Ergoterapist danışman ücretleri, piyasada pek çok farklı unsur kapsamında şekil alır. Aynı zamanda terapinin uygulama şekli de bu noktada son derece önemlidir. Yüz yüze ile online terapi arasında fiyat açısından farklılıklar söz konusu olabilir. Online terapi ücretleri, genel olarak daha uygundur. Sayfamızdan terapi ücretlerine dair kapsamlı şekilde bilgi alabilirsiniz. 

Ergoterapist Danışman Konusunda Neden Kidolog Tercih Edilmelidir? 

Kidolog, pek çok farklı tedavi konusunda kişilere büyük avantajlar sunar. Alanında uzman ergoterapistler ile hem çocuklar hem de yetişkinler, sorunlarına yönelik çözümleri kolayca bulabilirler. Kidolog.com ile bu konuda büyük avantajlar elde edebilirsiniz.