EMDR

12 Uzman

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, psikoterapist Francine Shapiro'nun geliştirdiği, ABD'de 1987 yılında yaratılan travma arkası tedavi yöntemidir. Psikotravmatoloji dalına bağlı bir ruhsal tedavi yöntemi olmaktadır.