Dışlanmışlık Hissi

22 Uzman

Dışlanma, fiziksel bir şiddet içermemesine rağmen somut bir şekilde acı verici bir durum.