Davranış ve Uyum Sorunları

32 Uzman

Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar da “uyum ve davranış bozuklukları” olarak adlandırılmaktadır. Bu sorunlara örnek olarak, davranış sorunları, saldırganlık, yalan söyleme, evden/okuldan kaçma, alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, saç koparma, tikler, parmak emme verilebilir.