Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi

6 Uzman

Psikodinamik psikoterapi, kişinin yaşadığı meselenin bilinçdışındaki kökenlerine odaklanır. Terapinin amacı sadece semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda kişilerin daha iyi, dengeli ve harmoni içinde yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.