Beden Algısı

15 Uzman

Bedenimizi zihnimizde nasıl şekillendirdiğimiz, bedenimizin bize nasıl göründüğüdür. Benlik saygısı ve beden algısı birbiriyle yakın ilişkili olan kavramlardır ve neden-sonuç ilişkisi olarak birbirlerinden etkilenirler.