Bağlanma Sorunları ve Güvenli Bağlanma

31 Uzman

Yaşamın en kritik süreci olan 0-3 yaş arasında çocuk ve ebeveyn arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşebilmesi için ebeveyne ihtiyaç duyduğu desteğin sağlandığı alandır.