Bağlanma Problemleri

22 Uzman

Bağlanma problemi, başkalarıyla bağ kuramayan birinin duygusal bozukluğunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.