Aylık Gelişim Takibi

35 Uzman

Doğumdan itibaren bilimsel veriler ile çocuğun gelişiminin düzenli olarak  takibinin gerçekleştiği alandır.