Alternatif ve destekleyici iletişim

1 Uzman

İletişim sözel yada sözsüz gerçekleştirilebilir. Sözel dilin olmadığı yada yetersiz olduğu durumlarda dil ve konuşma terapistleri kişilerin iletişim kurabilmeleri için destekleyici iletişim yöntemlerinden yaralanırlar.