WhatsApp

icon Eğitim
  • Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji
  • Maltepe Üniversitesi Psikoloji
icon Sertifikalar
  • Bilişsel Ddavranışçı Oyun Terapisi
  • CAT (Çocuklarda Temel Algı Testi)
  • Çocuk Objektif Testleri
  • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
  • Klinik Batarya
  • Luissa Düss (Psikanalitik Hikayeler Testi)
  • MMPI

Anksiyete
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Beden Algısı
Bilişsel Davranışçı Terapi
Davranış ve Uyum Sorunları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Depresyon
Duygudurum Bozuklukları
Duygusal Yeme
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
İletişim Problemleri
İletişim Problemleri
Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Korkularla Baş Edebilme
MMPI
Motivasyonel Görüşme
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Öfke Kontrolü
Öfke ve Stres Yönetimi
Öz Güven Eksikliği
Öz Güvensiz Hissetmek
Psikolog
Sınav Kaygısı
Sosyal Fobi
Sosyal Kaygı
Stres
Stresle Başa Çıkma
Takıntılı Düşünceler
Yeme Bozukluğu
Yetişkin Psikoterapisi