WhatsApp

icon Eğitim
  • Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji
  • Maltepe Üniversitesi Psikoloji
icon Sertifikalar
  • Bilişsel Ddavranışçı Oyun Terapisi
  • CAT (Çocuklarda Temel Algı Testi)
  • Çocuk Objektif Testleri
  • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
  • Klinik Batarya
  • Luissa Düss (Psikanalitik Hikayeler Testi)
  • MMPI

Bilişsel Davranışçı Terapi
Yetişkin Psikoterapisi
Motivasyonel Görüşme
Stres
Duygusal Yeme
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Stresle Başa Çıkma
İletişim Problemleri
Sınav Kaygısı
Öfke Kontrolü
Kaygı
Davranış ve Uyum Sorunları
Beden Algısı
Öfke ve Stres Yönetimi
İletişim Problemleri
Öz Güven Eksikliği
Sosyal Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Öz Güvensiz Hissetmek
MMPI
Duygudurum Bozuklukları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Korkularla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Bilişsel Davranışçı Terapi
Yetişkin Psikoterapisi
Motivasyonel Görüşme
Stres
Duygusal Yeme
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Stresle Başa Çıkma
İletişim Problemleri
Sınav Kaygısı
Öfke Kontrolü
Kaygı
Davranış ve Uyum Sorunları
Beden Algısı
Öfke ve Stres Yönetimi
İletişim Problemleri
Öz Güven Eksikliği
Sosyal Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Öz Güvensiz Hissetmek
MMPI
Duygudurum Bozuklukları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Korkularla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Bilişsel Davranışçı Terapi
Yetişkin Psikoterapisi
Motivasyonel Görüşme
Stres
Duygusal Yeme
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Stresle Başa Çıkma
İletişim Problemleri
Sınav Kaygısı
Öfke Kontrolü
Kaygı
Davranış ve Uyum Sorunları
Beden Algısı
Öfke ve Stres Yönetimi
İletişim Problemleri
Öz Güven Eksikliği
Sosyal Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Öz Güvensiz Hissetmek
MMPI
Duygudurum Bozuklukları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Korkularla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Bilişsel Davranışçı Terapi
Yetişkin Psikoterapisi
Motivasyonel Görüşme
Stres
Duygusal Yeme
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Stresle Başa Çıkma
İletişim Problemleri
Sınav Kaygısı
Öfke Kontrolü
Kaygı
Davranış ve Uyum Sorunları
Beden Algısı
Öfke ve Stres Yönetimi
İletişim Problemleri
Öz Güven Eksikliği
Sosyal Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Öz Güvensiz Hissetmek
MMPI
Duygudurum Bozuklukları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Korkularla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek