WhatsApp

icon Eğitim
  • Biruni üni aile danışmanlığı
  • Ev okulu derneği akran mentörlüğü
  • İkü psikoloji
  • İst üni hukuk
icon Sertifikalar
  • Akıl zeka oyunları, beden dili, işaret dili

Anksiyete
Ayrılma ve Boşanma
Bağlanma Problemleri
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Boşanma Danışmanlığı
Çaresizlik Hissi
Çözüm Odaklı Terapi
Davranış ve Uyum Sorunları
Depresyon
Duygu Düzenleme
Duygusal Yeme
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
Evlilik
Evlilik ve Çift Terapisi
İkili İlişkiler
İletişim Becerileri
İletişim Problemleri
Kaygı
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Kıskançlık
Korkularla Baş Edebilme
Mükemmeliyetçilik
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Öfke Kontrolü
Öfke Kontrolü
Öfke Kontrolü
Öfke ve Stres Yönetimi
Öz Güven Eksikliği
Panik Atak
Psikolog
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Sınav Kaygısı
Sistemik Aile Terapisi
Sosyal Fobi
Stres
Stresle Baş Edebilme
Utangaçlık
Yeme Bozukluğu

Uzmanın Yazıları