WhatsApp

icon Eğitim
  • Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü
  • IEU Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
icon Sertifikalar
  • Beden Dili ve Doğru İletişim
  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Çözüm Odaklı Terapi
  • Drama ve Doğaçlama Teknikleri - Mindfulness
  • Felsefe Okulu

Aile Danışmanlığı
Aldatma/Aldatılma
Anksiyete
Ayrılma ve Boşanma
Bağlanma Problemleri
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Beden Algısı
Beden Dismorfik Bozukluğu
Bedensel Belirti Bozuklukları
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Çalışma Hayatında Yaşanan Problemler
Çaresizlik Hissi
Cinsel İsteksizlik
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi
Çözüm Odaklı Terapi
Davranış ve Uyum Sorunları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Depresyon
Dışlanmışlık Hissi
Duygu Düzenleme
Duygudurum Bozuklukları
Duygusal Yeme
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Erteleme Davranışı
Evlilik
Evlilik ve Çift Terapisi
Fobiler
İkili İlişkiler
İletişim Becerileri
İletişim Problemleri
İletişim Problemleri
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kanser Sürecindeki Bireyler ve Yakınlarıyla Terapi
Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Kilo Problemleri
Kıskançlık
Korkularla Baş Edebilme
Mindfullness
Motivasyonel Görüşme
Mükemmeliyetçilik
Öfke Kontrolü
Öfke ve Stres Yönetimi
Öz Güven Eksikliği
Öz Güvensiz Hissetmek
Panik Atak
Porno Bağımlılığı
Psikolog
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Sınav Kaygısı
Sosyal Fobi
Sosyal Kaygı
Sosyal Medya Bağımlılığı
Stres
Stresle Başa Çıkma
Takıntılı Düşünceler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Umutsuzluk
Utangaçlık
Uyku Problemleri
Yeme Bozukluğu
Yetişkin Psikoterapisi