WhatsApp

icon Eğitim
 • DOĞU AKDERNİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ
icon Sertifikalar
 • PSİKOFARMAKOLOJİ EĞİTİMİ
 • 18. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ ( İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSTSİ )
 • BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ UYGULAMA İZNİ PROF DR NESRİN HIZLI İZMİR 2021
 • BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ 8-16 YAŞ YAŞ ARASINDAKİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DOÇ DR FUSÜN GÖKKAYA KLİNİK PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LEFKOŞA 2017
 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI EĞİTİMİ
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER KOMİSERLİĞİ MÜLTECİ VE SIĞINMACI ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUMA PROJESİ
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER KOMİSERLİĞİ MÜLTECİ VE SIĞINMACILARA KORUMA MEKANİZMALARINA GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ GÜNLERİ (EVLİLİK DANIŞMANLIĞI
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEF ŞEREF VE ŞEREF SERTİFİKALARI
 • GRUP TERAPİSİ VE PSİKODRAMA EĞİTİMİ
 • MMPI TESTİ EĞİTİMİ
 • PORTEUS LABİRENTLERİ EĞİTİMİ VE BURDON DİKKAT TESTİ EĞİTİMİ
 • PSİKO SOSYAL DESTEK STK ( BİRİZ DERNEĞİ)
 • SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYAMIŞMA DERNEĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2018 YILINDAN 3 GÜNLÜK EĞİTİM TAMAMLAYARAK BELGEYİ ALMAYA HAK KAZAZNDIM .
 • SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ 4 YILLIK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ SÜPERVİZYON DESTEĞİ UZMAN TRAVMA KLİNİK PSİKOLOG YASEMİN DİNÇ
 • TRAVMA EĞİTİMİ (TED ÜNİVERSİTESİ )
 • UNICEF HEP PROJESİ SURİYE VE SURİYELİ OLMAYAN ÇOCUKLARA EĞİTİM YÖNLENDİRMESİ EĞİTİMİ
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 5-15 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARA GOOD ENOUGH HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ RAPORLAMA VE UYGULAMA YETKİSİ, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ , DOÇ DR.FUSÜN GÖKKAYA , LEFKOŞA 2017.
 • YALE BROWN ÖLÇEĞİ UYGULAMA İZNİ PROF DR OĞUZ KARAMUSTAFALIOĞLU İSTANBUL 2021
 • YEŞİLAY İZMİR ÜYESİ VE GÖNÜLLÜSÜ ( YEŞİLAY ELÇİ PROJESİ , YEDAM PROJESİ)
 • YETİŞKİNLER İÇİN TAT ( TEMATİK ALGI TESTİ) UYGULAMA VE RAPORLAMA YETKİSİ , YAKIN DOĞU ÜNİVERİSTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ. DR FUSUN GÖKKAYA, LEFKOŞA 2017

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Aldatma/Aldatılma
Evlilik ve Çift Terapisi
Yetişkin Değerlendirme Testleri
Stres
Etkili Ders Çalışma Teknikler
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Panik Atak
Stresle Başa Çıkma
Sınav Kaygısı
Fobiler
Kaygı
Beden Algısı
Mükemmeliyetçilik
EMDR
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Panik Atak
İlişki Problemleri
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Sigara Bağımlılığı
Cinsel Terapi
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Evlilik
MMPI
Beden Dismorfik Bozukluğu
Psikoonkoloji
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kilo Problemleri
Teknoloji Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
İletişim Problemleri
Utangaçlık
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Mindfullness
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Aldatma/Aldatılma
Evlilik ve Çift Terapisi
Yetişkin Değerlendirme Testleri
Stres
Etkili Ders Çalışma Teknikler
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Panik Atak
Stresle Başa Çıkma
Sınav Kaygısı
Fobiler
Kaygı
Beden Algısı
Mükemmeliyetçilik
EMDR
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Panik Atak
İlişki Problemleri
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Sigara Bağımlılığı
Cinsel Terapi
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Evlilik
MMPI
Beden Dismorfik Bozukluğu
Psikoonkoloji
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kilo Problemleri
Teknoloji Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
İletişim Problemleri
Utangaçlık
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Mindfullness
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Aldatma/Aldatılma
Evlilik ve Çift Terapisi
Yetişkin Değerlendirme Testleri
Stres
Etkili Ders Çalışma Teknikler
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Panik Atak
Stresle Başa Çıkma
Sınav Kaygısı
Fobiler
Kaygı
Beden Algısı
Mükemmeliyetçilik
EMDR
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Panik Atak
İlişki Problemleri
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Sigara Bağımlılığı
Cinsel Terapi
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Evlilik
MMPI
Beden Dismorfik Bozukluğu
Psikoonkoloji
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kilo Problemleri
Teknoloji Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
İletişim Problemleri
Utangaçlık
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Mindfullness
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Aldatma/Aldatılma
Evlilik ve Çift Terapisi
Yetişkin Değerlendirme Testleri
Stres
Etkili Ders Çalışma Teknikler
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Panik Atak
Stresle Başa Çıkma
Sınav Kaygısı
Fobiler
Kaygı
Beden Algısı
Mükemmeliyetçilik
EMDR
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Panik Atak
İlişki Problemleri
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Sigara Bağımlılığı
Cinsel Terapi
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Öfke Kontrolü
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Evlilik
MMPI
Beden Dismorfik Bozukluğu
Psikoonkoloji
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kilo Problemleri
Teknoloji Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
İletişim Problemleri
Utangaçlık
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Mindfullness
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi
Aile Danışmanlığı
Alkol Bağımlılığı
Ayrılma ve Boşanma
Bağlanma Problemleri
Bahis Bağımlılığı
Bedensel Belirti Bozuklukları
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Boşanma Danışmanlığı
Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Cinsel İsteksizlik
Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi
Çalışma Hayatında Yaşanan Problemler
Çaresizlik Hissi
Çözüm Odaklı Terapi
Davranış ve Uyum Sorunları
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Dışlanmışlık Hissi
Duygu Düzenleme
Duygu Odaklı Şema Terapi
Duygudurum Bozuklukları
Duygusal Yeme
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Erektil Disfonksiyon
Erken Boşalma
Erteleme Davranışı
Hipnoterapi
İkili İlişkiler
İletişim Becerileri
İletişim Problemleri
İletişim Problemleri
Kanser Sürecindeki Bireyler ve Yakınlarıyla Terapi
Kıskançlık
Korkularla Baş Edebilme
Madde Bağımlılığı
MMPI Testi Uygulama ve Yorumlama
Mobbing
Motivasyonel Görüşme
Motivasyonel Görüşme
Mükemmeliyetçilik
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Öfke Kontrolü
Öfke Kontrolü
Öfke ve Stres Yönetimi
Öz Güven Eksikliği
Öz Güvensiz Hissetmek
Porno Bağımlılığı
Prematür Ejakülasyon
Retarde Ejakülasyon
Sistemik Aile Terapisi
Sosyal Fobi
Sosyal Medya Bağımlılığı
Sosyal Kaygı
Stresle Baş Edebilme
Şema Terapi
Tütün Bağımlılığı
Umutsuzluk
Uyku Problemleri
Vajinusmus
Yetişkin Psikoterapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Çözüm Odaklı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Sistemik Aile Terapisi
Boşanma Danışmanlığı
Aldatma/Aldatılma
Evlilik ve Çift Terapisi
Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Yetişkin Psikoterapisi
Yetişkin Değerlendirme Testleri
Motivasyonel Görüşme
Stres
Duygusal Yeme
Erteleme Davranışı
Etkili Ders Çalışma Teknikler
İletişim Becerileri
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Aile Danışmanlığı
Anksiyete
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Yeme Bozukluğu
Panik Atak
Uyku Problemleri
Stresle Başa Çıkma
İletişim Problemleri
Sınav Kaygısı
Öfke Kontrolü
Fobiler
Kaygı
İkili İlişkiler
Davranış ve Uyum Sorunları
Beden Algısı
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Mükemmeliyetçilik
Mobbing
Öfke ve Stres Yönetimi
EMDR
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Panik Atak
İlişki Problemleri
İletişim Problemleri
Öz Güven Eksikliği
Öfke Kontrolü
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Sosyal Kaygı
Kaygı Bozuklukları
Motivasyonel Görüşme
Sigara Bağımlılığı
Cinsel Terapi
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
Vajinusmus
Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi
Hipnoterapi
Öfke Kontrolü
Bedensel Belirti Bozuklukları
Ayrılma ve Boşanma
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Evlilik
Şema Terapi
Duygu Düzenleme
Alkol Bağımlılığı
Sosyal Medya Bağımlılığı
Porno Bağımlılığı
Çalışma Hayatında Yaşanan Problemler
Öz Güvensiz Hissetmek
Cinsel İsteksizlik
Erken Boşalma
MMPI Testi Uygulama ve Yorumlama
MMPI
Kıskançlık
Duygudurum Bozuklukları
Beden Dismorfik Bozukluğu
Kanser Sürecindeki Bireyler ve Yakınlarıyla Terapi
Psikoonkoloji
İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz
Kilo Problemleri
Duygu Odaklı Şema Terapi
Erektil Disfonksiyon
Retarde Ejakülasyon
Prematür Ejakülasyon
Bağlanma Problemleri
Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma
Mükemmeliyetçilik
Bahis Bağımlılığı
Teknoloji Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
Tütün Bağımlılığı
İletişim Problemleri
Sosyal Fobi
Utangaçlık
Korkularla Baş Edebilme
Stresle Baş Edebilme
Çaresizlik Hissi
Umutsuzluk
Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar
Travmatik Olaylarla Baş Edebilme
Takıntılı Düşünceler
Dışlanmışlık Hissi
Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek
Mindfullness
Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi

icon
Bebek

Hocam merhaba 14 yaşında 7.sınıf ögrencisi bir oğlum var şuana kadar okul başarısı cok güzeldi şimdi aşırı dercede düştü mutsuz depresif ulaşamıyorum ona yardımcı olur musunuz

Uzmanın Yanıtı

Elbette olurum en kısa zamanda lütfen randevu alınız.

icon
Bebek

İlişkim ciddimi degilmi bilmiyorum 3 sene oldu aralarda ayrildik ama bu gune bugun ailesiyle tanistirmadi ben tanismak istesemde o yapmiyor cok soguk ve uzak.ben samimi iliskiler seviyorum kimseyle cekinmeden doya doya yasamak iliski bence boyle olmalı kafam cok karisik

Uzmanın Yanıtı

Lütfen benimle görüşmek için randevu alınız.