İdeal Bir Ebeveyn misiniz?

İdeal Bir Ebeveyn misiniz?

1 - Çocuğunuz günlük hayatta kendi seçimlerini yapar mı?
Her konuda seçenek sunarım, kendi seçimlerini yapması için destek olurum.
Çocuğuma hiçbir konuda seçim hakkı sunmam.
Seçim hakkı sunarım ama yine de kendi seçimlerimin olması için yön gösteririm.
2 - Evde iş bölümü yaptığınızda çocuğunuz görevlerini yerine getirir mi?
Yapabileceği görevler vererek yapabilmesi için cesaretlendiririm.
Görevleri onun yerine ben yaparım.
Çocuğum sorumluluk almaz bütün işleri ben yaparım.
3 - Çocuğunuz evde/ okulda/ arkadaşlarıyla bir sorun yaşadığında nasıl bir yol izlersiniz?
Önce çocuğumu dinlerim, problem karşısında nasıl bir yol izleyebilir diye sorarak fikir üretmesini beklerim.
Sorun yaşadığı insanlarla kendim iletişim kurmayı ve çözmeyi tercih ederim.
İletişim kurmasını söyleyerek sorunu benim söylediğim şekilde çözmesini beklerim.
4 - Ev kurallarına çocuğunuz uyar mı?
Kural koyarım, aynı kurallara uyarak ona rol model olurum.
Evimizde kurallar yok.
Kurallara uymaz, kuralları sevmez.
5 - Çocuğumun ileride…………………………………………………. bir birey olmasını isterim.
Özgüvenli, kendi kararlarını verebilen, bağımsız
Her zaman sözümü dinleyen
Özgüvenli ama sözümden de çıkmayan
6 - Bir davranışı çocuğunuza öğretmek için hangi yolu izlersiniz?
Rol model olarak nasıl davranması gerektiğini sebepleriyle açıklarım.
Davranışı açıklarım yapmasını beklerim.
Davranışı anlatırım yapmazsa ceza veririm.
7 - Çocuğunuz bir hata/ yanlış davranışını sizinle paylaşır mı?
Evet, rahatlıkla paylaşır.
Hayır paylaşmaz, kızacağımı bilir.
Bazen paylaşır.
8 - Bir değişim sürecindeyken (taşınma, alışveriş v.) çocuğunuzun fikrini alır mısınız?
Fikrini sorarız, ailece ortak bir karar veririz.
Hayır fikrini almayız, ebeveynleri ne derse çocuğumuz onu yaşamak zorunda.
Fikrini sorarız, çocuğumuz ne isterse ona göre düşüncelerimizi yeniden şekillendiririz.
Bu testimiz çocuğunuza karşı ideal bir ebeveyn olup olmadığınızı sizlere gösteriyor. Soru cümlelerinde size en yakın gelen sonucu, boşluk doldurma cümlelerinde ise şıklar arasındaki en iyi kısmı seçin.