WhatsApp

Online Görüşme Açık Rıza Onayı

Online Görüşme Açık Rıza Onayı

KİDOLOG
ONLİNE GÖRÜŞME HİZMETİ AÇIK RIZA ONAYI

Eray Uğurelli Şirketi’nin (Bundan böyle şirket veya KİDOLOG olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla kidolog web sitesi ve uygulaması üzerinden hekim/doktor/uzman/danışman ile gerçekleştireceğim “Online Görüşme Hizmeti”ni verirken

 1. Hekim/doktor/uzman/danışman ile gerçekleştirmiş olduğum görüşmenin veya içeriğinin kayıt altına alınmasına,(online görüşmelere kayıt edilmemektedir.)
 2. Gerçekleştirilen görüşmedeki bilgilerin randevu aldığım ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum danışman ile paylaşılmasına,
 3. “Online Görüşme Hizmeti” öncesinde veya hizmet esnasında Kidolog ve hekim/doktor/uzman/danışman ile paylaşmış olduğum tetkik, bilgi ve belgelerin randevu aldığım ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu veya uzman/danışman ile paylaşılmasına,
 4. Kişisel verilerimin 
  • gerek kullanıcı sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi 
  • gerek danışman/uzman’nın mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması
  • gerekse kidolog web sitesi ve uygulamasının amacının gerçekleştirilebilmesi

amaçları ile Kidolog tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine kidolog.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğine, saklayabileceğine, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine

 1. Online görüşmenin uygunluğu, süresi, başlatılan online görüşmenin sona erdirilmesi ve oturum sürecindeki tüm hususlarda son karar yetkisinin online görüşmeyi gerçekleştirdiğim hekim/doktora/uzman/danışmana ait olduğuna
 2. Online görüşme esnasında yanımda kimsenin bulunmayacağına, bulunması halinde görüşmeyi yaptığım hekim/doktoru/uzman/danışman bilgilendirmem gerktiğine,
 3. Online Görüşmenin ne şekilde yapılacağına ilişkin yeterince bilgilendirildiğime,
 4. Teknolojik nedenler ile online görüşmenin kesintiye uğrayabileceğine ya da verimli olmama ihtimali olduğuna,
 5. Online görüşme hizmetinin bir muayene süreci olmadığına,
 6. Online görüşme hizmeti aldığım uzman/danışmana kidolog.com web sitesi harici bir yöntem ve mecra ile ulaşmayacağıma ve iletişim kurmayacağıma,

muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Yukarıda mevcut yazıyı ve aydınlatma metnini okudum anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle ONAY VERİYORUM.