WhatsApp

Türkçe Prep: Pass Teorisine Giriş

Türkçe Prep: Pass Teorisine Giriş

Türkçe Prep Nedir?

Türkçe Prep veya Pass Okumayı Geliştirme Programı Türkiye sınırları içerisinde yalnızca Akademi Disleksi'den satın alabileceğiniz yapılandırılmış bir eğitim sistemi ve materyal setidir. Eğitim ve Materyal Seti ayrı ayrı satılmamaktadır. Eğitim bir gün sürer -9 saat- ve materyal çantası eğitimden önce adresinize ulaştırılır. Tabi eğitimi ve eğitim setini alabilecek koşulları sağlıyorsanız; ".., Türkçe Prep uygulayıcısı olacak kişilerin Üniversitelerin Özel Eğitim,Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri, Çocuk Gelişimi,Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapistliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ya da doktora derecesinde mezun olmaları ya da bu lisans bölümlerinin son sınıfının 2. Döneminde okumakta olan ve mezun olmasına herhangi bir engeli olmayanlar ya da Tıp Fakültesi’nin Psikiyatri bölümü mezunu ve/veya Tıp fakültesi mezunu olup Aile Danışmanı ünvanına sahip olanlar eğitimlere katılabilir(Akademi Disleksi)."  

Türkçe Prep çalışması; 'materyal seti' veya 'uygulama çantası' aracılığıyla yüzyüze uygulanmaktadır. Uygulayıcının yönlendirmesi önemli bir amaca hizmet etmektedir. Tavsiye edilen uygulama bir ders saati bir seans olmak üzere toplamda 20 seanstır. Materyal seti: Ardıl İşlem Uygulayıcı Kitabı, Eşzamanlı İşlem Uygulayıcı Kitabı, Öğrenci Kitabı ve Ek Materyaller olacak şekilde bir çanta halinde sunulmaktadır. Şahsi kanaatim, özellikle okul öncesi çocuklar bu sunumu çok cazip bulmaktadırlar. Tavsiye edilen uygulama yaşı 7-11 yaş aralığıdır, nitekim okumayı öğrenmiş olma şartı hem teşhis hem de müdahale süreçlerinde önemli bir parametre olarak yer almaktadır.

Telif hakkı Akademi Disleksi'ye ait olan Türkçe Prep'in standardizasyon çalışmaları da yine Akademi Disleksi ekibi tarafından yapılmıştır. Türkçe PREP, Türkiye standardizasyonu ve norm çalışması Akademi Disleksi tarafından yapılmış olan PREP’tir. PREP’in maddeleri Türkçe alfabe ve kelime gruplarına göre yeniden düzenlenmiştir. Bunlara ek olarak orjinal PREP’te yer alan ancak Türkiye’de yetişen çocukların aşina olmadığı birtakım görseller, kültüre duyarlı olarak değiştirilmiştir(Akademi Disleksi).

Peki Prep vadettiği kadar etkili mi? Her ne kadar uygulayıcı sıfatıyla Prep uygulama izni kurum dışına taşınmış olsa da hem öncelik hem de veri üstünlüğü yine Akademi Disleksi'dedir. Nitekim, Akademi Disleksi ekibi tarafından yapılan bir çalışma sonucunda, Türkçe PREP’ in ÖÖB tanısı almış 7 yaş 0 ay ve 11 yaş 6 ay aralığındaki öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak anlamsız kelimeleri okuma, okuma hızı, hata sayısı ve okuduğunu anlama düzeylerinde olumlu yönde anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır(Güneş, Akıman, Coşar, Beybağa, Karatepe ve Gür, 2021.)."

Yani, Türkçe Prep etkili, peki ne kadar? Her uygulayıcı kendi fiyatını belirleyebiliyor, dolayısıyla bir zaman bir yerde ücretsiz uygulanabilen program aynı zamanda başka bir yerde bir akıllı televizyon fiyatına alıcı bulabiliyor. Eğer siz de Türkçe Prep uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Türkiye'deki diğer uygulayıcıların bir listesine ulaşmak isterseniz Akademi Disleksi'nin internet sitesini bir kere ziyaret etmelisiniz.

Pass Teorisi: Giriş

Pass bir çoklu zeka teorisidir. Temeli beyin görüntüleme tekniklerine dayanmaktadır. Jagannath Prasad Das ve Jack Naglieri tarafından geliştirilen teori günümüzde geçerliliğini korumaktadır ve faaldir. Özellikle J.P Das tarafından yürütülen ve çok uzun yıllar boyunca devam eden, zeka geriliği, okuma yetersizlikleri, yoksulluk, çocuklukta birden fazla anadile erişimin olması odaklı çalışmalar teoriye uygulama alanı hazırlaması bakımından çığır açıcı niteliktedir. 

Kısaca, biliş üç sistemde organize olmuştur; dikkat, planlama ve uyarılma. Bu sistemleri düzenleyen süreçler ise: dikkat, planlama, eş zamanlı bilişsel işlem ve ardıl bilişsel işlemdir(Ün, D. 2020). Girdi, işlem ve çıktı kavramları yine aynı teoriyi farklı bir düzlemde açıklama şansı sunmaktadır. Girdi kontrol edilebilir ve çıktı ölçülebilirdir. İşlemleme yıpranabilir, değişebilir ve iyileştirilebilirdir. Çıktı aynı zamanda performanstır.

Okuma performansı, dolayısıyla, hem ölçülebilir hem de değiştirilebilir niteliktedir. Pass teorisinin bu alandaki yetkinliğini araştıran çalışmalar ise, nihai fakat sayıca yetersizdir. Teorinin kapsadığı alanlar, özellikle Disleksi, Dikkat Eksikliği ve Üstün Zekalı Çocuklardır.

Referanslar

Güneş, D. Z. , Akıman, H. , Coşar, İ. , Beybağa, A. , Karatepe, G. & Gür, M. (2021). Türkçe PREP’in Anlamsız Kelimeleri Seslendirme ve Sesli Okuma-Anlama Becerilerine Etkisi . Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 136-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/64258/930213
Ün, D. (2020). PASS Teorisi Üzerine Genel Bir Literatür Taraması . İZÜ Eğitim Dergisi , 2 (3) , 84-100 . DOI: 10.46423/izujed.744587

Diğer Yazılar