Psikoterapide Teknoloji Kullanımı Bölüm 1: Online Terapi

Psikoterapide Teknoloji Kullanımı Bölüm 1: Online Terapi

Teknoloji, gündelik hayatımızın neredeyse tamamında iç içe olduğumuz, çeşitli araçlarıyla hayatımızı düzenlediğimiz, işlerimizi yoluna koyduğumuz, zaman geçirdiğimiz, eğlendiğimiz önemli bir unsurdur. Teknolojinin kullanım alanı, her geçen gün genişlemekte ve bireylerin hayatlarını çepeçevre sarmalamaktadır.

Psikoterapide Teknoloji Kullanımı Nasıl Olur?

Bu yazıda, psikoterapi alanında genel itibariyle teknoloji kullanımı uygulamaları ele alınacaktır. Teknolojinin psikoterapide nasıl, ne amaçlarla kullanıldığı, online terapinin beklenilen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı ve gelecekte neler sunup sunamayacağı tartışmaya açılacak ve belli başlı problemler üzerinden teknoloji kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra online terapi uygulamalarının, kaygı bozukluklarına dair hangi çalışmalarda kullanıldığına bakılacak ve otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bağımlılıklar, kronik ağrı, cinsel bozukluk, öfke problemi, uyku bozukluğu, depresyon gibi diğer psikopatolojik rahatsızlıklardaki kullanım biçimlerine değinilecektir.

Son olarak ise ele alınan çalışmalara ve bu çalışmalarda teknoloji kullanımına dair avantaj ve dezavantajlardan bahsedilecektir.

Online Terapi Nedir, Nasıl Yapılır?

Online Terapi Nasıl Yapılır

Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ve kullanım alanının yaygınlaşması, birçok bilim dalına gerek kuram gerekse de uygulamalı alanda değerli katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında psikoloji alanı da, teknolojinin sirayet ettiği alanlardan birisidir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemde online terapi olarak tarif edilen bir teknolojinin psikolojinin ilgi odağı durumuna geldiği söylenebilir.

Online terapi, danışan (hasta) ve danışmanın (terapistin) bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik bir ürün ile ses ve görüntülü bir biçimde özel olarak görüşme esasına dayanmaktadır. Katılımcıların bulundukları yerden katılabiliyor olabilmeleri bu teknolojinin en işlevsel yönlerinden biridir. Bu durum hem zamansal olarak hem de maddi olarak tasarruf sağlamaktadır. Bireyin kliniğe gidip gelme süresini kısaltmasının yanı sıra tüm dünyadaki terapistlere de ulaşılabilirlik sağlamasından dolayı oldukça rağbet görmektedir. Yeni teknolojik gelişmeler ile birlikte online terapi her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişmlerden birisi olan sanal gerçeklik terapisinden bir sonraki yazımızda söz ediliecek olup, sonrasında belli başlı psikolojik bozuklarda teknoloji kullanımına değinilecektir.

Online terapi için tıklayınız.

Yayımlama Tarihi: 8 Ağustos 2022
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022
Yayımlama Tarihi:
8 Ağustos 2022
Güncelleme Tarihi:
14 Eylül 2022

Lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde psikoloji anabilim dalında tamamlamıştır. Bu süreçte öğrenci topluluklarında ve bazı kurumlarda gönüllü çalışmalara katılmıştır. Bunun ile birlikte psikolojik testler eğitimi, terapi kuramları, kişilik kuramları ve nörolojik testler eğitimini başarı ile tamamlamıştır.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle