Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi

Oyun; bizi zamandan uzaklaştırır, kendimize ait farklı bir dünya yaratmamızı sağlar. Çocuğun duygularını kapsamlı bir şekilde ifade edebilmesine fırsat yaratır. Çocuk gelişimi yönünden sağlıklı olabilmesi için beslenme, uyku gibi gereksinimleri kadar oyuna da gereksinim duyulmaktadır.

Oyunun Fiziksel Çocuk Gelişimine Etkisi

* Oyunla birlikte koşma, atlama, tırmanma gibi fiziksel güç gerektiren oyunlar, çocuğun solunum, dolaşım, sindirim gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

*Açık havada oynanan oyunlar ile çocuk bedensel gelişimi için gerekli olan temiz hava ve D vitaminini farkında olmadan almaktadır.

*Denge oyunları, toplarla çalışmalar ve buna benzer oyunlar çocuğu dış çevreye karşı farkındalığını arttırır. Karşısına çıkacak bir engeli kolayca aşabilme, gücünü yerinde ve zamanında kullanma yeteneğini kazandırır.

 

Oyunun Psikomotor Gelişime Etkisi

* Denge oyunları, toplarla çalışmalar ve buna benzer egzersizler çocuğu dış çevreye karşı toy olmaktan kurtarır. Karşısına çıkabilecek bir engeli kolayca aşabilme yeteneğini kazandırır.

*Güç-tepkiye hazır olma, hız, durgun ve dinamik dikkat, koordinasyon, esneklik gibi psikomotor yetenekler çocuğa oyunla kazandırılır.

*Koparma, kesme, tutma, yoğurma, delme, boyama gibi etkinlikleri tekrarlaması küçük kas gelişimini destekler

*Oyunun verdiği neşe, yenme, başarı gibi olumlu duygular çocuğun isteğini arttıracak ve iradesini güçlendirecektir.

 

Oyunun Duygusal Gelişime Etkisi

*Oyun üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, çocuğun duygu, düşünce ve gelişme düzeyini anlamanın en iyi yolunun, oyun sırasında gözlemek olduğunu kabul etmektedir.

* Çocuklar oyun sırasında yalnızca kendilerini mutlu eden duygularını ortaya koymazlar. Kendilerini rahatsız eden korkularıyla yüzleşmeye ve bunlardan kurtulmaya çalışırlar.

*Çocuğun iç dünyasına girebilmek, onun duygularını tanıyabilmek ve onu olumlu davranış ve duygulara yönlendirmek için eğitsel oyunlar oldukça etkilidir. Çocuğun görev duygusunu uyandırmak, sorumluluk duygusu kazandırmak, sosyal becerileri, kavramları, duyguları ve daha birçok şeyi oyun yolu ile kazandırmak en etkili yöntemdir.

 

Oyunun Sosyal Gelişime Etkisi

*3-6 yaş çocuklarının bilinci, kendilerine göre yargıları henüz olgunlaşmamıştır. Bu nedenle toplum kurallarını öğüt verir şekilde anlatmak pek uygun olmayabilir. Toplum kurallarının çocuk tarafından benimsenmesinde oyun oldukça etkilidir.

*Çocuk toplumsallaşmayı, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı, kendi hak ve özgürlüğünü korumayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, lider olmayı, kazanmayı, kaybetmeyi öğrenir.

*Örneğin; evcilik oyunu iyi bir örnektir. Bu oyunda çocuklar arasında rol paylaşımı yapılır, herkes aldığı role göre davranır (anne, baba, çocuk, v.s.). Böylece çocuklar ufak bir toplumsal yaşantı içine girerler ve karşılıklı ilişkilerin neler olduğunu, anne-babalarını taklit ederek, oyunda yaşayarak öğrenirler.

 

Oyunun Bilişsel ve Dil Gelişimine Etkisi

*Oyun, çocuğun dil gelişiminde önemli bir role sahiptir. Çocuğun dil becerileri ebeveynleriyle oynadıkları sözlü oyunlar, kendisine anlatılan masallar ve ninniler aracılığıyla gelişir.

*Çocuğun günlük yaşantısından kesitler anlatılması ve anlattırılması, bunları dramatize etmesi gibi oyunlar çocuğun ana dilinin gelişiminde oldukça etkilidir.

*Oyun esnasında çocuklar birbiri ile iletişime geçerek cümle kurma, soru sorma, yanıtlama, öykü anlatma becerilerini geliştirirler.

* Oyun, çocuğa araştırma, nesneleri tanıma ve sorun çözme olanağı tanır. Bu yolla çocuk, büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık gibi çok sayıda kavramı öğrenir.

*Gördüğünü tanıyabilme, belleğinde tutabilme, gördüğü resimleri anlatabilme, okunan kısa masalları dinleme ve sorulan basit soruları yanıtlama, izlediği çizgi filmleri anlatma gibi beceriler oyunlarla birlikte uygulandığında çocuğun öğrenmesi kolaylaşmaktadır.

Yayımlama Tarihi: 20 Eylül 2021
Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022
Yayımlama Tarihi:
20 Eylül 2021
Güncelleme Tarihi:
20 Haziran 2022

Denizli Türk Eğitim Vakfı Lisesinden 2011 yılında mezun oldu. 2016 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden “The Effect of Mood Manipulation on Paranormal Belief” adlı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. 2018 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programından “60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışlarına Sosyal, Duygusal ve Bilişsel Gelişimlerinin Etkisi” adlı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle