Oyun Grupları ve Etkileri

Oyun Grupları ve Etkileri

Aileler, çocuklarının akranlarıyla vakit geçirmelerini istemektedir. Bu sebeple son günlerde oyun grupları çok tercih edilmektedir.

Oyun Alanı mı Oyun Grubu mu?

Oyun alanları ile oyun grupları sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Oyun alanları daha çok ebeveyn ya da bir abla/abi gözetiminde, çocukların bağımsız olarak oynadıkları, içinde park aletlerinin olduğu alanlardır. Oyun grupları ise bir liderin eşliğinde çocukların gelişimlerini destekleyici etkinliklerin uygulandığı, çocuklarla birebir ilgilenerek gerekli durumlarda yardımın sunulduğu, belli bir plan dahilinde, çocukların yaş gruplarının ve gelişimlerinin göz önüne alındığı yerlerdir.

Oyun Gruplarının Yararları

Giderek bireyselleşen ve değişen toplumumuzda aileler çocuklarını genellikle ev içinde, yalnız büyütmek zorunda kalmaktadır. Gerek hayat şartları gerekse çevresel faktörler sebebiyle çocuklarını çok fazla yaşıtlarının olduğu bir çevrede büyütemeyen aileler çareyi oyun alanlarında, oyun gruplarında bulmaktadır. Aileler en çok çocuklarının sosyalleşmesi, yaşıtlarıyla bir arada vakit geçirmesi amacıyla oyun gruplarını tercih etmektedir.

Oyun grupları pek çok açıdan önemli bir açığı kapatmaktadır.

Sosyal beceriler gözlem yoluyla, model alınarak öğrenilmektedir. Özellikle pandemi sonrasında daha kısıtlı bir çevrede büyümek zorunda kalan çocuklar için sosyal ortamlara girmek oldukça zorlayıcı olmaktadır. Çocuklar yaşıtlarını görmeden, başka çocuklarla bir araya gelmeden büyüdükleri için nasıl iletişim başlatacaklarını, oyun kuracaklarını, paylaşımda bulacaklarını bilememektedir.

Oyun grupları, yaşıt çocukları bir araya getirerek etkileşime geçmelerine destek olmaktadır. Daha az sayıda çocuk bir araya geldiğinde birbirleri ile etkileşime girmeleri daha kolay olacaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarına henüz başlamayan çocukların, eğitim kurumuna başlamadan önce belli bazı becerileri kazanması okula uyumlarını da kolaylaştıracaktır. Beceri ve davranışlar oyun yoluyla eğlenceli şekilde sunulduğunda öğrenme daha kolay gerçekleşmektedir. Oyun gruplarındaki oyunlar gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlandığında ve işin içine eğlence de girdiğinde öğrenme kaçınılmaz olmaktadır.

Birlikte Oynamakta Zorlanan Çocuklar

Kimi çocuklar oyun gruplarında çok fazla etkileşime girmek istememekte sadece gözlemci olarak kalmaktadır. Bu noktada aileler çocuklarının ortamı sevmediğini, orada sıkıldığını düşünerek bir daha oyun gruplarına götürmemektedir. Oysa çocukların bir ortama alışabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bazı çocuklar mizaç gereği temkinli olabilmekte, bazıları çekingen kalabilmektedir.

Sosyal açıdan zorlanan bir çocuğun oyun gruplarında da zorlanması olası bir durumdur. Ancak burada anne babanın tutumu oldukça önemlidir. Anne baba, zorlamadan, keyifle, istikrarlı bir şekilde çocuğu sosyal ortamlara dahil ederse çocuk da bir süre sonra sosyal iletişimi başlatmayı deneyecektir.

Öğrenmenin kalıcı olması için sık tekrarlara, deneyimlere ihtiyaç vardır. Bu sebeple çocuğun belli bir düzen içinde bu gruplara katılması önemlidir.

Özel Gereksinimli Çocuklar

Uzmanlar, sosyal etkileşim yetersizliği, uyaran eksikliği, dikkat dağınıklığı, dürtüsellik gibi daha özel durumlara sahip çocuklara oyun gruplarını tavsiye etmektedir.

Bireysel olarak desteklenmesi gereken çocuklar daha az çocuğun bulunduğu oyun gruplarında akranlarını gözlemleme, onların davranışlarını taklit etme yoluyla bazı becerileri kazanabilmektedir. Oyun gruplarında, yapılandırılmış oyunlarla çocuğun dikkatini etkinliğe çekebilme, dikkatini odaklayabilme amaçlanmalıdır. Çocuğun dikkati etkinliğe çekildikten sonra da etkinlikte kalma süresi kademeli olarak arttırılmalıdır. Bunun için de yetişkinin (anne baba ve eğitimcinin) çocukla birlikte etkinliğe katılması çok önemlidir. Anne babalar bazen oyun oynamaktan sıkılsalar da çocuklarının ilgilerini takip ederek onlarla eğlenerek çocuklarıyla etkileşime girmeleri çocuğun öğrenmesine olumlu katkı sağlamaktadır.

Çocuğunuzun akran, arkadaşlık, oyun becerileri ve sosyal gelişimi ile ilgili aklınıza takılanları görüşmek için online seans almak isterseniz tıklayınız.

Yayımlama Tarihi: 27 Eylül 2022
Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2022
Yayımlama Tarihi:
27 Eylül 2022
Güncelleme Tarihi:
9 Ekim 2022

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünden yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi bölümünden yüksek onur derecesi ile ön lisans mezun olmuştur. MEB'e bağlı ilkokul ve anaokullarında görev yapmıştır.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle