Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Spor Etkinlikleri

Otizm Spektrum Bozukluğu  Olan Bireylerde Spor Etkinlikleri

Fiziksel aktiviteye katılım, otizm tanılı bireylerde de genel nüfusta olduğu gibi çeşitli faydalar sağlar. Levinson ve Reid (1993) yılındaki çalışmasın da otizmli bireylerde egzersizin kalıplaşmış (stereotipik) davranışların azalmasına destek verdiğini rapor etmiştir

Nation,(2008) çalışmasında sporsal faaliyetler tüm kişiler için sağlıklı yaşam stilinin elzem olan bir ayağı olmasına rağmen otizmli kişilerde fazlasıyla görmezden gelinen bir husus olduğunu vurgulamaktadır.  Otizmli bireylerin olabildiğince fiziksel aktivitelere katılmaları, tekrarlayıcı hareketlerinde azalma, istenilen tepkileri fazlalaştırma, sosyalleşme imkânı ve refleksi sağlama gibi destek sunulmasına karşın motor fonksiyonları ihmal edilen bir alandır .Spor normal gelişim gösteren bireylerin hayatlarında büyük yer tutarken otizimli hayatlarda spor gözden kaçan bir ayrıntı olarak görülmektedir. Bu olumsuz önyargıyı yıkmak için sporun her birey için aynı derece de önemli olduğu bilinmektedir.

Otizmli bireylerde beden farkındalığı yaratılması

Kayaoğlu (2008) çalışmasında Otizmli bireylerde beden farkındalığının yaratılması, diğer çocuklarla iş birliği içerisinde hareket etmesi, çevreye uyum sürecinin gelişmesinde motor beceri programlarının uygulanması ile ancak mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım otizimli çocukları topluma kazandırmada en önemli ayrıntıdır.

Spor, kendi sınırlarını fark etmesine, hangi hareketleri yapıp hangilerini yapamayacağına, hangi hareketlerde ne derece iyi olduğuna karar vermesine olanak sağlar. Aslında çocuk, spor yaparken kendini tanıma imkânı bulmuş olur .Sporu hayatının odak noktasına koyan çocuklar ileriki yaşamlarında duyarlı dinamik özgüvenli sosyal beceri kazanmış olarak hayatlarını sürdürmektedir.

Bireyler arası sosyal ilişkilerde, iletişim ve davranışlarda ciddi sorunlar yaşayan otizmli bireyler açısından da sportif rekreasyon önemli bir yere sahiptir. Çocuklar spor etkinlikler, sayesinde bedenlerinde bulunan, enerjiyi dışarı atarlar. Sporun kazanımları arasında akranlarıyla paylaşım ve empati sayesinde başka bir öğrenime kapı açmaktadır. Bu olumlu gelişmelere bakarak otizmli bireyler,  fiziksel özelliklerine ve becerilerine uygun spor dallarına yönlendirilmelidir.

Yayımlama Tarihi: 4 Ekim 2021
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022
Yayımlama Tarihi:
4 Ekim 2021
Güncelleme Tarihi:
19 Şubat 2022

1994 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle