WhatsApp

Masterson yönelimli psikodinamik terapi

Masterson yönelimli psikodinamik terapi

Masterson yaklaşımı gelişimsel kuram, bağlanma kuramı ve nesne ilişkileri kuramlarını temele alan bir yaklaşımdır. Temel amacı bir çok karakter yapılanmasını analiz ederek danışanların tedavi süreçlerinin işlemesini sağlar. Terapi süresince danışanların hangi gelişimsel dönemde zorluklar deneyimlediğini belirleyebilmek, değişik intrapsişik yapılardaki danışanlara yönelik en etkin müdahalelerin yapılandırılabilmesine yardımcı olur. 
Yaklaşım annenin  çocuk ile ilişkiselliğinde çocuğunu tanımlayabilme kapasitesinde oluşan yetersizliklere bağlı oluşan terk depresyonu ve egonun işlevsiz hale gelmesine sebep olduğuna dayandırılmıştır. Ego kapasitesinin gelişimsel evrelerde duraklaması ve kendiliğin işlevsiz hale gelmesi söz konusu olmaktadır. Odak noktası Margaret Mahlerin ayrımlaşma- bireyleşme kuramıdır. Bebek ile temel bakıcının birbirlerinden farklılaşması ve bebeğin sınırlarının gelişmesi ayrışmayı içerirken  bilişsel, duygusal, egosal gelişimi ise bireyleşme olarak ele alınmaktadır. Yaklaşımda özellikle kendiliğin diğer nesneler ile kurduğu ilişki biçimi, egonun işlevleri ve savunma mekanizmaları ele alınmaktadır.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamaya Özel 189 ₺ Tüm Uzmanları Görüntüle