Masterson yönelimli psikodinamik terapi

Masterson yönelimli psikodinamik terapi

Masterson yaklaşımı gelişimsel kuram, bağlanma kuramı ve nesne ilişkileri kuramlarını temele alan bir yaklaşımdır. Temel amacı bir çok karakter yapılanmasını analiz ederek danışanların tedavi süreçlerinin işlemesini sağlar. Terapi süresince danışanların hangi gelişimsel dönemde zorluklar deneyimlediğini belirleyebilmek, değişik intrapsişik yapılardaki danışanlara yönelik en etkin müdahalelerin yapılandırılabilmesine yardımcı olur. 
Yaklaşım annenin  çocuk ile ilişkiselliğinde çocuğunu tanımlayabilme kapasitesinde oluşan yetersizliklere bağlı oluşan terk depresyonu ve egonun işlevsiz hale gelmesine sebep olduğuna dayandırılmıştır. Ego kapasitesinin gelişimsel evrelerde duraklaması ve kendiliğin işlevsiz hale gelmesi söz konusu olmaktadır. Odak noktası Margaret Mahlerin ayrımlaşma- bireyleşme kuramıdır. Bebek ile temel bakıcının birbirlerinden farklılaşması ve bebeğin sınırlarının gelişmesi ayrışmayı içerirken  bilişsel, duygusal, egosal gelişimi ise bireyleşme olarak ele alınmaktadır. Yaklaşımda özellikle kendiliğin diğer nesneler ile kurduğu ilişki biçimi, egonun işlevleri ve savunma mekanizmaları ele alınmaktadır.

Yayımlama Tarihi: 22 Ekim 2021
Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2022
Yayımlama Tarihi:
22 Ekim 2021
Güncelleme Tarihi:
4 Nisan 2022

2018 yılında Aydın Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldum. 2 yıl özel bir danışmanlık merkezinde çocuklar ile çalıştım. Burada Zeka, gelişim, dikkat testleri gibi objektif testler ile çocuğun ruhsal durumunu yansıtan Projektif testlerin eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak uygulama ve raporlama deneyimi kazandım.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle