Evde Eğitim Neden Önemli?

Evde Eğitim Neden Önemli?

Evde Eğitim Neden Önemli? Nelere Dikkat Edilmeli?

Ev merkezli erken eğitim programları; hem çocukların hem de ebeveynlerinin ihtiyaçlarını kendi doğal ortamlarında tespit etmek ve gerekli planlamayı ebeveyn ile beraber yürütmek açısından en uygun ve en etkili öğretim programlarındandır 3 (Westling & Fox 2000, Birkan 2002a). Ev merkezli uygulanan erken eğitim programları uzmanın aileyi evde tam ya da yarı zamanlı ziyareti şeklinde gerçekleşebilmektedir ve gerçekleştirilen bu ev ziyaretleri sayesinde çocuğun performans düzeyi ile ebeveynin ihtiyacı doğrultusunda hazırlanacak olan eğitim programlarının, bireyselleştirilebilir olması sağlanmaktadır (McBride & Peterson 1997, Dunst 1999). Eve dayalı erken eğitim programlarında yürütülen ev ziyaretlerinin aşamaları genel olarak şu şekildedir;

a) Ebeveyne ilgili beceriyi kazandırma ve uygulamalar hakkında bilgi vermek,

b) Ebeveyne gerekirse uygulamayı model olarak göstermek,

c) Ebeveynin gerçekleştirdiği uygulamayı değerlendirmek

d) Ebeveyne geri dönütlerde bulunmak (Wolery 1993).

Çocuk gelişim uzmanından hemen destek almak için tıklayın.

Barnett ve ark (1988), özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve çocukların ebeveynleri ile yaptıkları bir araştırmada ev merkezli, ebeveyn katılımlı ve ev ziyaretleri şeklinde yürütülen erken özel eğitim hizmetlerinin; kurum merkezli yürütülen erken özel eğitim hizmetlerine kıyasla çocuklarda görülen gelişimsel ilerlemeler açısından daha olumlu sonuçlara zemin hazırladığını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda OSB olan çocukların gelişimleri için ev merkezli ve birincil bakım verenin çoğunlukla anne olmasından dolayı anne eğitim programları önem kazanmaktadır.

Ülkemizde özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve çocukların ebeveynleri için gerekli olan erken özel eğitim hizmetlerinin yasal olarak uygulanması ilk kez 573 sayılı ‘Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1997)’nin şu bendleri ile gerçekleşmiştir; madde 4 b bendi ‘Özel eğitime erken başlamak esastır’ ve madde 4 g bendi ‘Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır.’ İfadeleri kullanılmaktadır.

Eraslan ve ark (1997), ülkemizde ebeveynler tarafından ev ortamında uzman desteği ile yürütülen, ilk ev merkezli erken eğitim programı olma özelliğini taşıyan programın; Portage Erken Eğitim Programı olduğuna vurgu yapmaktadır.

Yayımlama Tarihi: 31 Ocak 2022
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2022
Yayımlama Tarihi:
31 Ocak 2022
Güncelleme Tarihi:
4 Ekim 2022

Mezuniyet: -Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Lisans (2018) -Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans (2021) Bilimsel Yayınları 1-Doğan, Ö. , F. ve Kılıç, K. (2019). Erken Çocukluk Döneminde Fen Konularının Öğretiminde Öğretmenlerin Drama Yöntemini Kullanma Durumları.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle