WhatsApp

Erken Müdahalede İnterdisipliner Model

Erken Müdahalede İnterdisipliner Model

Erken müdahale: çocukların gelişimindeki risk ya da gecikmeleri önlemek amacıyla yapılan uygulamalardır. Erken müdahale: çocukların gelişimindeki risk ya da gecikmeleri önlemek amacıyla yapılan uygulamalardır.

Erken Müdahale Nedir?

Gelişimde kritik dönemlere odaklanarak, gelişimin en hızlı olduğu ilk üç ve beş yılda, çocuğa yoğun uyaranlar sunup ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirgemek ya da ortaya çıkmış olan gecikmeleri minimize etmek amaçlanmaktadır.

Erken Müdahale Kimlere Uygulanmaktadır?

Çocukların büyüme ve gelişmeleri değerlendirilirken pek çok yöntem kullanılmaktadır. Çocukların büyümeleri değerlendirilirken belli aylarda belli kiloya ve boy uzunluğuna ulaşıp ulaşmadıklarına bakılmakta, gelişimleri değerlendirilirken belli aylarda belli becerileri kazanıp kazanmadıklarına bakılmaktadır. Büyüme eğrileri, boy kilo ölçümleri, gelişim değerlendirme testleri, standardize testler vb. Doğum öncesi ve doğum sonrası yapılan ölçümler ve uygulanan bu testler, çocuğun büyüme ve gelişmesi ile ilgili uzmanlara ve ailelere ipuçları vermektedir.

Çocuk gelişiminde kritik dönemler vardır. Bu dönemlerde bebeklerden bazı becerileri sergilemeleri beklenmektedir. Örneğin yedi-sekiz ayını doldurmuş bir bebekten desteksiz oturması, on iki-on sekiz ayını dolduran bebekten bağımsız yürümesi, yirmi dört aylık bir bebekten iki kelimeli basit cümleler kurması (anne bak, baba gel gibi) beklenmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı kimi bebekler onlardan beklenen becerileri sergilemekte gecikebilmektedir.

Erken müdahale hizmetleri sunulması gereken çocuklar arasında doğumsal bir takım anomalisi olan bebekler, prematüreler, düşük doğum ağırlıklı bebekler, özel gereksinimi olan bebek ve çocuklar, kronolojik yaşına göre gelişimi atipik seyreden bebek ve çocuklar, kaynakları ve imkanları yetersiz olan aileye sahip çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalmış olan bebekler yer almaktadır.

Erken Müdahale Hizmetlerini Kimler Sunmaktadır?

Erken müdahale hizmetlerini çocuğun ihtiyacına göre ilgili alan uzmanları sunmaktadır. Bu kapsamda çocuk gelişim uzmanları, özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, psikologlar, odyologlar, çocuk doktorları, dil ve konuşma terapistleri ve ilgili meslek elemanları yer almaktadır.

Meslek elemanlarının yanı sıra aileler de erken müdahale hizmetlerinin en önemli katılımcılarıdır. Çünkü çocuğun vaktinin çoğu doğal çevresinde yani ev içinde ve ailesi ile birlikte geçmektedir. Bu sebeple uzmanlar ve çocuğun gelişimine katkı sunan diğer meslek elemanları ile ailenin iş birliği içinde olması erken müdahale hizmetlerinde oldukça önemlidir.

Erken Müdahale Programları Nerede Uygulanmaktadır?

Çocuğun ve ailenin ihtiyacına, içinde bulunduğu koşullara göre bu hizmetin uygulama alanı değişiklik göstermektedir.

Erken müdahale hizmetleri, yüksek riskli, yoğun bakım ünitelerinde destek alan yeni doğanlara ve ailelerine hastanede tabanlı olarak sunulabilirken, ailenin bilgilendirilmesi ve model olma yoluyla çocuğun gelişiminin takip edilmesi amacıyla ev tabanlı olarak yürütülebilmektedir. Özel gereksinimi olup bir eğitim ya da sağlık kurumuna devam eden çocuklara kurum tabanlı hizmet sunulabilmektedir. Bunların yanı sıra kimi çocukların daha yoğun ve karma bir erken müdahale hizmetlerine ihtiyacı olabilir. Bu durumda birleştirilmiş (ev ve kurum) tabanlı erken müdahale hizmetleri sunulabilmektedir.

Bebeğinizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz erken müdahale hizmetleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

 

7 Mayıs 2022
Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamaya Özel 189 ₺ Tüm Uzmanları Görüntüle