Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Ebeveyn Tutumları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Ebeveyn Tutumları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu sürdürülme kalitesi azalmış dikkat, aşırı hareketlilik ve artmış dürtüsellik belirtileriyle kendini göstermektedir. Çocukluk döneminde daha sık karşımıza çıkan bu nörogelişimsel gelişimsel bozukluk çocuk gelişim dönemlerinde kronik seyirli devam etmektedir.

Dikkatsizlik; unutkanlık, dalgınlık, uzun süre bir şeyi dinleyememe, karar vermede zorlanma, planlamada eksiklik, zaman yönetiminde plansızlık, sorumlulukları tamamlamada aksaklıklar, erteleme veya verilen görevleri bitirememe gibi sorunlara yol açmaktadır. Hiperaktivite; içsel huzursuzluk, gerginlik, çok konuşma, uzun süreli oturamamaya neden olmaktadır. Dürtüsellik ise; düşünmeden eyleme geçme, sıra bekleyememe, sürekli ilgi arayışı gibi belirtilere neden olmaktadır.

Ebeveyn Tutumu Nedir?

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerindeki tutum ve davranışlarının tamamı ebeveyn tutumu olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar, ebeveyn tutum ve davranışlarını gözlemleyerek onları taklit etme yoluyla davranış becerileri geliştirmektedirler. Çocukların kişilik gelişimlerinde, çevreleriyle olan iletişimlerinde ve problem çözme becerilerinde ebeveynlerinin tutumları önemli yere sahiptir. Araştırmacılar ebeveyn tutumlarını kontrol, denetim, sıcaklık, gereken ilgiyi gösterme, açık iletişim gibi birçok boyutta değerlendirmeye almışlardır. Demokratik, otoriter ve izin verici olarak üç farklı sınıflandırma şeklinde tanımlamışlardır.

Demokratik ebeveyn tutumlarında çocukla açık iletişim kurularak çocuğa duygusal destek sağlanmaktadır. Belirli bir disiplin çerçevesinde çocuğun davranışları izlenerek özerklik geliştirmesi için uygun ortam sağlanmaktadır. Otoriter ebeveyn tutumlarında ebeveynlerin katı bir disiplin anlayışı olduğundan, çocuğa yeterli duygusal destek ve yakınlık gösterilmemektedir. İzin verici ebeveyn tutumlarında ise; çocuğun davranışlarını kontrol etme ve denetleme anlamında aşırı serbestlik bulunmaktadır.

Yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde demokratik ebeveyn tutumlarının çocuğun gelişimi üzerinde olumlu etkileri görülmektedir. Otoriter ve izin verici tutumlara bakıldığındaysa; çocuğun benlik gelişimi, duygu düzenlemesi ve sosyal çevreye uyumu gibi birçok konuda olumsuz etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ebeveynlere Öneriler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirti düzeyi yüksek olan ebeveynlerde aşırı tepkisel tutumların bulunduğu gözlemlenmektedir. Eleştirel, reddedici, izin verici veya ihmalkar olumsuz ebeveyn tutumlarının, çocuklarda geç dönem dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sebep olduğu ortaya çıkmıştır.

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkide, istikrarlı tutumlar geliştirmeleri, sınırları ve kuralları belirleyerek daha tutarlı davranmaları çocuktaki davranışın olumlu yönde gelişimini desteklemektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun klinik tedavisinde ilaçla tedavi planı tek başına yeterli olmamaktadır. Çoklu yaklaşım modelinin en etkili tedavi yöntemi olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak ilaç tedavisiyle birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarının da tedavi planına dahil edilmesi gerekmektedir. 

Yayımlama Tarihi: 21 Nisan 2022
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022
Yayımlama Tarihi:
21 Nisan 2022
Güncelleme Tarihi:
26 Nisan 2022

Uludağ Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamış, lisans mezuniyetinden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı, Uludağ Üniversitesi’nde Oyun Terapisi, Kocaeli Üniversitesi’nde Çocuk Resimleri Analizi ve Objektif Çocuk Analizi Testleri, Dikkat ve Algı Testleri, Psikoterapi Enstitü’lerinden Çift Terapisi, Sanat Terapisi, Yas ve Ölüm Terapisi, Terapötik Kartlar sertifikalarını almıştır.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle