WhatsApp

Çocuklar İçin Felsefe (P4C)

Çocuklar İçin Felsefe (P4C)

Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman, çocuklara daha fazla özerklik kazandırmayı ve onlara eleştirel düşünme sağlamayı amaçlayan bir öğretme biçimi hazırlamıştır.

Şu anda dünya çapında 50'den fazla ülkede Çocuklar İçin Felsefe Çalışması uygulanmaktadır.

Çocuklar İçin Felsefe

• Bir ders değildir, bir soruşturmadır.

• Bir sınıf değildir, topluluktur.

• Didaktik değildir, diyalojiktir.

• Felsefe tarihini anlatan bir ders değildir, “Felsefe yapma”yı ve düşünmeyi öğreten bir pedagojidir.

• Eğitmen, ders anlatan bir öğretmen değildir, düşünmeye teşvik eden bir kolaylaştırıcıdır.

• Sıralı sınıf düzeni değildir, Çocukları bir felsefi sorun etrafında toplayan bir çemberdir.

P4C nin amacı çocuklara düşünmeyi öğretmek, soru sormayı, sorgulamayı öğretmektir.

P4C nin çocuklar için kazandırdıkları;

 • Merak duygusu gelişir.

 • Çocuklar kendilerine güven duyarlar

 • Nedenlere dayandırarak kendi düşüncelerini oluştururlar

 • Kendi kendilerini kritik edebilirler

 • Başkalarına karşı kendi görüşlerini savunabilir ve gerektiğinde hayır diyebilirler

 • Başka görüşleri kabul ederler

 • Tartışmaya hazır bulunurlar

 • Demokratik olurlar

 • Farklı çözüm yolları ve önerilere açık olurlar

 • İletişim becerileri artar

 • Eleştirel ve mantıklı düşünebilirler

 • Değerlendirme ve yargılama yapabilirler.

Okul öncesi dönemi itibariyle P4C yaygın bir şekilde uygulanmalıdır. Ezberci eğitim sisteminden ziyade, düşünen, sorgulayan, deneyen, araştıran çocuklar yetiştirmeliyiz.

Diğer Yazılar