Çocuk ve Oyun

Çocuk ve Oyun

ÇOCUK VE OYUN

    

Çocuklar niçin oyun oynar? Çocukluk dönemi boyunca oyun oynamamış biri var mıdır? Çocuklar oyun oynamaktan neden vazgeçemezler? Oyun oynamak çocukluk çağına özgü bir ihtiyaçtır, çocuk için hava ve su kadar gereklidir. Çocuk ve oyun birbirinden ayrı düşünülemez, çocuk olan her yerde oyun vardır. Oyunu oluşturan tüm bu meraklı arayışların ve etkileşimlerin altında öğrenme isteği yatar. Buda onları hayata hazırlar. Öğrenmenin en yoğun olduğu dönem 0-8yaş aralığıdır.

Çocukların oyunu sadece oyun değil, onların en gerçek uğraşı ve en önemli işleridir. Oyun, çocuk için çok uygun bir öğrenme ortamı oluşturur. Oyun etkinlikleri esnasında elde edilen başarı, çocuğun kendini yeterli hissetmesine, dolayısıyla olumlu benlik geliştirmesine de katkıda bulunur. Çoğu zaman çocukları uyararak günlerce, haftalarca kazandıramadığımız bir davranışı, oyun yolu ile kısa bir sürede kazandırmak daha kolaydır.

Doğa ile iç içe olmanın insan ruhuna iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Çocukların da gelişim sürecinde doğada olmaları, koşup oynamaları kuşkusuz ki oldukça faydalı olacaktır. Ancak bugün artık giderek artan şehir hayatı ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle açık alanlardan fazlasıyla uzak kaldık. Çocuklar, alışılan, bilindik kapalı alanların tam aksine; açık havada her zaman keşfedilecek yeni şeyler bulurlar; merak ve hayal güçlerini kuvvetlendirir.

Günümüzde ebeveynler hemen hemen her alanda (parkta, avmde, evde, okulda vb.) çocuklarla oldukça sorun yaşıyor ve çok kez kriz anlarını yönetmek zorunda kalıyorlar. Tüm bu kriz anlarını yaşamalarına fırsat kalmadan önce; anne babalardan bu çocukların doğasında, kimyasında bizlerden ötürü eksik kalan şeyler neler? bunları düşünmeye ve önce oraları tamir ve telafi etmeye davet ediyorum.

Yayımlama Tarihi: 30 Aralık 2021
Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2022
Yayımlama Tarihi:
30 Aralık 2021
Güncelleme Tarihi:
8 Nisan 2022

İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimimi 2018 yılında tamamladım. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’de Psikoloji yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Lisanstan mezun olduktan sonra anaokullarında çocuklar ve ebeveynler ile çalışmalarımı yürüttüm ve devam etmekteyim. Çalışma alanlarım: ergen ve yetişkin bireysel terapisi, çocuk ve ebeveyn danışmanlığı, çocuklarda inatçılık, davranış ve uyum problemleri, ekran bağımlılığı gibi çocuğa dair birçok alanda ebeveyn danışmalışı.

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle