Bu İşte Bir Terslik Var!

Bu İşte Bir Terslik Var!

Bu işte bir terslik var!

İnternetin hayatımızda yaygınlaşması ile birçok farklı kaynağa bir anda ulaşabiliyoruz. Mevzu bahis kaynakların olabildiğince kısa tutulduklarını gözlemleyebiliriz. Sunulan kaynakların içeriği görünürlüğün ve etkileşimin artması için oldukça kırpılmaktadır. Kırpılmış kaynaklar ve sunulan standart, sistematik öneriler çocuğun bulunduğu ortamı olumsuz etkileyebilmekte, hali hazırda kurulan düzeni, rutini bozabilmektedir.

Benzer şekilde içinde yetiştiğimiz kültür sebebiyle profesyonellerin ve otorite sayılan kişilerin söyleyegeldikleri çocuklarımıza karşı tutum ve davranışlarımızı oldukça etkilemektedir. Bu durum çocuklar için belirli riskler barındırmaktadır. Maddeler halinde verilen, çözüme yönelik olduğu iddia edilen bu öneriler ebeveynler ve bakım verenler tarafından olduğu gibi uygulanılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulama yararlı olmadığında ise ebeveynler, kendilerini ya da çocuklarını suçlamaktadır. Çaresizlik hissini öfke ve agresyon takip etmektedir. Ebeveynler kendi sevgi ve şefkatlerini, endişelerini nereye konumlandıracağı konusunda çaresiz kalmaktadırlar. Ebeveynliklerinden şüphelenen ve – kırpılmış bilgiler sebebiyle – mükemmel yöntemin varlığı yanılgısına düşen bireyler, bildiklerinden de şüphelenmeye başlamaktadır.

Artık ebeveynler yapıp ettiklerinden şüphelenmektedir. Yanlış yapmaktan korkan bakım verenler herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. Ebeveynlerin kendi hislerine güvenmesi ve değerlendirmeleri üzerinde düşünmesi –gerekli gördüğü takdirde profesyonel hizmet alması- desteklenmesi gereken süreçlerdir. Çocuklar ile ilgili bilgiye sahip olanlar, bakım verenler ve sosyal çevresindekilerdir. Fakat kimi zaman bu bilgiyle ne yapılacağını bilemeyip, çaresiz ve güçsüz hissedebilirler. Tutum ve davranışlar, oyunlar, uyku, beslenme, kişisel tarih vb. birçok faktör çocuğun psikolojik sağlığı değerlendirilirken dikkate alınan bileşenlerdir. Böylesine ayrıntılı bir süreç ebeveynler ve\veya bakım verenler tarafından çocukların olağan dışı bir durumda olduğu hissedilir. Yazıya ismini veren işte bu önsezidir.  Kimi zaman bu terslikler oldukça açıktır. Çocuk olduğundan daha öfkeli, saldırgan, titizdir. Kimi zaman ise görünmez ve olumlu değerlendirilen davranışlardır. Hareketli ve oyun seven bir çocuğun birden sessizleşmesi, içe kapanması, eylemlerinin ve oyunlarının azalması vb. daha zor fark edilen süreçler olarak değerlendirilir. Uzun süre görünmez olan bu olağandışı durumlar müdahalenin gecikmesine sebep olabilmektedir.

Psikolojik sağlık ve sağlamlığın dinamik olduğu birçok faktörden etkilendiği farklı ruh sağlığı çalışanları tarafından üzerinde karar kılınmış bir bilgidir. Bu yargıyı açacak olursak gelişim dönemleri, travmatik yaşantılar, kişilik, mizaç, çevre ve daha birçok bileşen çocuğun hem bireyleşmesi hem de toplumun bir parçası haline gelmesi konusunda oldukça etkilidir.  Ebeveynlerin ve\veya bakım verenlerin önsezileri, hisleri ve olağandışı durumlara yönelik müdahaleleri çocukların uzun gözlemlerini, farklılıklarını, ihtiyaçlarını gözetmektedir. Kaynaklarımızı da yöntemlerimizi de çocuklarımızın bu özgüllüğünü dikkate alarak uygulamamız daha yararlı olacaktır. Çocuğun yanında olmayı, desteklemeyi böylece psikolojik sağlığının teminini daha önce şefkat ve sevgi ile başarmış ebeveynlerin, kendilerine olan güveni yeniden kazandırılmalıdır.

Yazılanlardan ebeveynlerin tüm uygulamalarının doğru olduğunu savunan bir fikir çıkarılmamalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde uzmanların desteği ve yardımına başvurulmalıdır. Ebeveynlerin önsezisi; yöntemlerinin, tutum ve davranışlarının yetemeyeceği alanları da kapsamaktadır. Böylece ebeveynlerin özgüvenlerini desteklemek profesyonel yardım almaya yönelik tutum ve davranışları da kolaylaştıracaktır.

Sonsöz olarak çocuklarla en fazla zaman geçiren ve istese de istemese de gözlemleyen ebeveynlerin, “Bu işte bir terslik var!” dedikleri süreçlerle ilgili düşünmesi, çocukları ile iletişime girmesi desteklenmesi gerekmektedir. Paniğe sürükleyecek kırpılmış kaynaklar ve slogan bilgilere karşı eleştirel yaklaşılması gerekmektedir. Gerekli gördükleri takdirde profesyonel yardıma başvurması seçenekler içerisinde değerlendirilmelidir.

Yayımlama Tarihi: 6 Şubat 2022
Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2022
Yayımlama Tarihi:
6 Şubat 2022
Güncelleme Tarihi:
5 Nisan 2022

Merhaba, 2016 yılında Ege Üniversitesinden mezun oldum. 4 yıl boyunca bir dernek bünyesinde yetişkin ve çocuklarla çalıştım. Psikodinamik Psikoterapi eğitimimin son safhasındayım. Ayrıca psikolojik ilk yardım ve oyun terapisi alanlarında oldukça tecrübe sahibiyim. .

Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamayı İndir Tüm Uzmanları Görüntüle