WhatsApp

Bebeklikte Mizaç Türleri

Bebeklikte Mizaç Türleri

Mizaç, karakter ve kişilik kavramlarının farklı anlamlara geldiğini biliyor muydunuz? Mizaç, doğuştan getirdiğimiz özellikleri ifade ederken kişilik, çevre ve genetiğin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Karakter ise kişinin içinde bulunduğu toplumun kültürü, kuralları, normları tarafından şekillenir yani kişiliğimizin ahlaki yönüdür.

Bebeklerde Mizaç Türleri

Kişilerin karakterleri üzerinde de kişilik ve mizaç özellikleri oldukça etkilidir. Kişiliğimiz zamanla çevrenin etkisi ile şekillenmektedir. Fakat mizaç dediğimiz kavram, doğuştan itibaren getirdiğimiz birtakım özelliklerimizi ifade eder. Bebekler de doğduktan sonra bazı mizaç özellikleri göstermektedir. Thomas ve arkadaşları (1986), mizaç ile ilgili gerçekleştirdikleri araştırmalarda 9 farklı mizaç özelliği belirlemişlerdir. Bu mizaç özellikleri ise bir araya getirilerek üç farklı çocuk özelliği belirlenmiştir:

  1. Kolay Çocuk: Bu mizaç türündeki çocuklar yeni deneyimlere açıktır. Çevrelerine kolay uyum sağladıklarını görürüz. Uyaranlara tepkileri düşük ya da orta şiddettedir. Olumlu eğilim gösterirler. Genel olarak mutlu ve uyumlu çocuklardır.
  2. Zor Çocuk: Çevrelerine uyum sağlamakta zorlanan, uyarıcılara yüksek şiddette tepki veren çocuklardır. Genelde saldırgan ve sinirli duygu durumu gösterirler. Beslenme ve uyku konusunda düzensizlik görülür. Yeni durumları çoğunlukla reddederler ve yoğun tepkiler gösterirler.
  3. Yavaş Isınan Çocuk: Bu mizaçtaki çocuklar yeni durumlara diğer çocuklara göre daha geç ısınır. Kendini güvende hissetme, harekete geçme konusunda zamana ihtiyaç duyarlar. Utangaçlık, kaçınganlık davranışları sergilerler. Bilinmeyene karşı ilk tepkileri uzaklaşmak olur. Sosyal ilişkilerde zorlanma yaşarlar. Ancak zamanla değişime uyum sağlayabilirler.

Mizaç Neden Önemlidir?

Bebeğinizin dünyayı tanıma ve anlamlandırma sürecinde doğuştan getirdiği birtakım özelliklerinin olduğunu bilmek önemlidir. Bu özellikleri bilmek çocuğa saygı duymayı artırmaktadır. Ebeveynler çocuklarının mizaç türlerinin farkında olduklarında ebeveynlerin çocuğuna yönelik tutumları daha kabullenici, daha duyarlı ve hoşgörülü olmaktadır. Bebeklerde mizaç özellikleri hayat boyu aynı kalmak zorunda değildir. Gelişim ve çevrenin etkisiyle değişmeye açıktır. Özellikle zor mizaca sahip çocukların özgüven, öz farkındalık, öz düzenleme becerileri geliştirilebilmektedir. Hayatta yeni durumlara daha uyumlu, duygu ve düşünceleri konusunda farkındalığı yüksek, öz düzenleme becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirmek bizim elimizde. Unutmayalım ki her çocuk biricik. Her çocuk kendine has özelliklerle doğar ve kendine has özellikler geliştirir. Ebeveynler olarak onlara anlayış göstermek ve ihtiyaçlarını doğrultusunda onları desteklemek ise bizim görevimizdir.

Çocuğunuz gelişimini öğrenmek, çocuğunuzla ilişkilerinizi düzenlemek için Kidolog profilimden "Online Seans Al" sekmesine tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.

Kaynakça:

Shiner, R. L., Buss, K. A., McClowry, S. G., Putnam, S. P., Saudino, K. J. ve Zentner, M. (2012). What is temperament now? Assessing progress in temperament research on the twenty-fifth anniversary of Goldsmith et al. (1987). Child Development Perspectives. 6(4), 436-444.

Sirignano, S. W., & Lachman, M. E. (1985). Personality change during the transition to parenthood: The role of perceived infant temperament. Developmental Psychology, 21(3), 558–567. https://doi.org/10.1037/0012-1649.21.3.558

Thomas, A. ve Chess, S. (1986). The New York Longitudinal Study: From infancy to early adulthood. In R. Plomin & J. Dunn (Eds.), The study of temperament: Changes, continuities and challenges. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
10 Haziran 2022
Diğer Yazılar
Nerede Olursanız Olun
Her Zaman Sizinleyiz

Online Seans Almak ve Uzmana Ücretsiz Soru Sormak Için Kaydolun

Mobil Uygulamaya Özel 189 ₺ Tüm Uzmanları Görüntüle